Lumia-1520-2

Orange na swoim blogu napisało dzisiaj, że jeszcze w tym miesiącu rozsz­erzy swoją ofertę o dwa nowe mod­ele z najwyższej półki: Nokię Lumia 1520 i HTC One Gold.

Orange dzisiejszego dnia dało nam poczuć mikoła­jkowej atmos­fery głosząc wesołą wiado­mość: jeszcze w tym miesiącu u tego oper­a­tora będzie można nabyć dwa bardzo intere­su­jące smart­fony na — cytuję — cza­sową wyłączność.

Nokia-Lumia-1520 (1)

Oczy­wiś­cie, naszych czytel­ników najbardziej zain­tere­suje fakt pojaw­ienia się Nokii Lumia 1520. Jest to topowy smart­fon Nokii odz­nacza­jący się wielkim, sześ­ciocalowym wyświ­et­laczem Full-HD, niezwykle wyda­jnym pro­ce­sorem Snap­dragon 800, aparatem Pure­View 20 Mpix oraz sys­te­mem Win­dows Phone 8 z aktu­al­iza­cją GDR3. Lumia 1520 jest pier­wszym tableto­fonem fińskiego pro­du­centa oraz chyba pier­wszym Win­dows Phonem, którego specy­fikacja nie odb­iega od najpotężniejszych Androidów.

HTC-One-Gold-Edition

Druga z nowości to HTC One Gold. Tak naprawdę jest to zwykły HTC One z obu­dową poma­lowaną na inny kolor. Dokład­nie — Gold w nazwie nie oznacza szla­chet­nego kruszcu, lecz jedynie kolor farby pokry­wa­jącej alu­minium dobrze nam znane z pod­sta­wowego mod­elu. Specy­fikacja pozostała niezmieniona: zna­jdziemy tu Snap­drag­ona 600, ekran 4,7″ Full HD, niesławny aparat Ultra­Pix­els 4 Mpix i 2 GB RAM-u.

Orange nie poin­for­mowało jeszcze, kiedy dokład­nie oba mod­ele zostaną wprowad­zone do oferty. Wiemy tylko, że nastąpi to w grud­niu. Ceny także pozostają tajemnicą.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!