abdul

Sam­sung dziś zaprezen­tował swo­jego kole­jnego smart­fona — Galaxy Win Pro. Należy do średnio-niskiej półki i może się pochwalić sporym, 4,7-calowym wyświetlaczem.

Sam­sung Galaxy Win Pro to ulep­szona wer­sja zaprezen­towanego w kwiet­niu Sam­sunga Galaxy Win. Pod­sta­wowy model nie jest ofic­jal­nie w naszym kraju dys­try­buowany, więc siłą rzeczy nie zdobył u nas pop­u­larności. Możliwe jed­nak, że Galaxy Win Pro nie podzieli tego losu i trafi do Polski.

Wzglę­dem swo­jego poprzed­nika zmieniły się jedynie dwie rzeczy: wyświ­et­lacz i bate­ria. Ten pier­wszy został pow­ięk­szony i nie posi­ada przekąt­nej 4,5″, lecz odczuwal­nie więk­sze 4,7″. Zmi­ana doty­czy też rozdziel­czości: zami­ast miz­ernych 480x800 pik­seli otrzy­mamy wciąż prze­ciętne 540x960 pik­seli. Druga nowość to pojem­niejsza bate­ria 2 100 mAh, co jest wynikiem lep­szym o 100 mAh.

przeciętnyszajsung

Reszta jest jed­nak taka sama, jak pod­sta­wowy Galaxy Win: czterordzeniowy pro­ce­sor 1,2 GHz, aparat 5 Mpix oraz opcjon­alny slot dual-SIM. Pro­du­cent nie poin­for­mował nas co do ilości pamięci RAM/flash, ale zapewne będą wynosić kole­jno: 1 GB i 8 GB, jeśli te para­me­try nie zostały zmienione w sto­sunku do pier­wow­zoru. Zas­tosowana wer­sja Androida to 4.2.2, co raczej nie jest żad­nym zaskoczeniem.

Via

Ciekawe? Podziel się!