KitKat-Android-edition-001

Jak zmienił się podział Androida po nade­jś­ciu KitKata? Czy ziemia się zatrzęsła i nas­tał nowy porządek w świecie Zielonych Robotów? Nic z tych rzeczy — KitKat uzyskał jedynie nieco ponad 1% całoś­ciowego udziału.

ststsy

Android w wer­sji KitKat pojawił się powszech­nie (no OK, powszech­nie to za duże słowo — tak wiem ;) ) na smart­fonach z Androi­dem w ubiegłym miesiącu. To oznacza, że na pewno spowoduje prze­ta­sowanie w pro­cen­towym udziale poszczegól­nych wer­sji tego sys­temu. Naprawdę?

Cóż — kiedyś na pewno. Prob­lem w tym, że takie akcje nie dzieją się naty­ch­mi­as­towo. Android 4.4 KitKat potrze­buje czasu i więk­szej dostęp­ności za sprawą wydawa­nia odpowied­nich aktu­al­iza­cji przez pro­du­cen­tów smart­fonów, aby móc zawo­jować świat.

upsasa

KitKat zain­stalowany jest obec­nie jedynie na 1,1% wszys­t­kich Androidów. Sytu­acja pozostałych wer­sji prezen­tuje się bardzo podob­nie do tej z poprzed­niego miesiąca. Jedynie Android 4.3 Jelly Bean zyskał niecałe 2 punkty pro­cen­towe, nato­mi­ast nieco ponad 2 stracił pocz­ciwy Gin­ger­bread, przez co nie zna­j­duje się on nawet na jed­nej czwartej wszys­t­kich smartfonów/tabletów.

Via

Ciekawe? Podziel się!