1

Pewnemu Meksykani­nowi udało się wejść w posi­adanie Nokii Lumii 929 pomimo tego, że nie została ona jeszcze ofic­jal­nie wydana. Spójrz­cie i oceń­cie sami, czy jest to dobrze zapro­jek­towany smartfon.

Nokia Lumia 929 to z pewnoś­cią kawal intere­su­jącego smart­fona. Niestety, infor­ma­cje dostępne obec­nie w Internecie wskazują na to, że będzie to model przez­nac­zony na wyłączność amerykańskiego oper­a­tora Ver­i­zon. Oby­wa­tele europe­js­kich kra­jów — w tym oczy­wiś­cie Pol­ski — będą musieli obe­jść się ze smakiem.

Pewien czytel­nik ser­wisu Phon­eArena pochwalił się tym, że dostąpił przy­wileju przed­premierowego korzys­ta­nia z tego smart­fona. Wykonał sporo zdjęć, które przed­staw­iają go w całej swej okaza­łości. Dodatkowo, zamieś­cił w sieci trzy przykład­owe zdję­cia wyko­nane swoją Lumią 929.

a

b

c

Samo urządze­nie to tak naprawdę to samo co Lumia 1520, lecz zamknięte w dużo mniejszej obu­dowie. Lumia 1520 charak­teryzuje się olbrzymim wyświ­et­laczem o przekąt­nej 6″, nato­mi­ast Lumia 929 otrzyma ekran 5″ — wciąż jest to niemało, lecz cal mniej to wielka różnica. Pod pozostałymi wzglę­dami nowa Nokia prezen­tuje się iden­ty­cznie, co jej starsza i więk­sza sios­tra — rozdziel­czość Full HD, aparat Pure­View o matrycy 20 Mpix czy Win­dows Phone z pre­in­stalowanym GDR3 także są tu obecne.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!