Sam­sung Galaxy Note III będzie dostępny w trzech nowych intere­su­ją­cych wer­s­jach kolorysty­cznych: czer­wonym, złoto-białym i złoto-czarnym.

Sam­sung Galaxy Note trze­ciej gen­er­acji wszedł na rynek w trzech wari­antach kolorysty­cznych: czarnym, białym i słodzi­asznym różowym. Oczy­wiś­cie jestem zda­nia, że każda z nich prezen­tuje się równie ślicznie, choć Sam­sung i tak postanowił posz­erzyć swoją gamę dostęp­nych kolorów Note’a III o drugie tyle.

Dzisiaj Sam­sung ofic­jal­nie ogłosił, że jego obecny flagowiec wkrótce będzie do naby­cia w trzech nowych kolorach: Mer­lot Red (czer­wonym), Rose Gold White (złoto-białym) i Rose Gold Black (złoto-czarnym). Jak one się prezen­tują, może­cie oglą­dać poniżej:

No cóż. Moim zdaniem Galaxy Note III w nowych kolorach prezen­tuje się naprawdę ele­gancko, choć to oczy­wiś­cie kwes­tia gustu — niek­tórzy mogą zarzu­cać odmi­anom Rose Gold White i Rose Gold Black zalaty­wanie cyganerią, choć oso­biś­cie twierdzę, że zas­tosowany złotawy (choć mi bardziej przy­pom­ina miedź) kolor uzu­peł­ni­a­jący fajnie kom­ponuje się w tym urządze­niu i pasuje do designu.

Nowe kolory mają trafić do poszczegól­nych kra­jów w najbliższych miesiącach.

Oczy­wiś­cie można zarzu­cać Sam­sun­gowi, że wydaje poszczególne wari­anty kolorysty­czne jakiś czas po pre­mierze zami­ast przed­stawić je na samym początku, lecz według mnie nie jest to niczym złym — bardziej bym się martwił, gdyby Kore­ańczycy wpadli na pomysł, aby w krótkim cza­sie wydać wer­sję tego samego smart­fona o np. więk­szej ilości wbu­dowanej pamięci, nato­mi­ast sam do koloru smart­fona dużej wagi nie przywiązuję.

Via

Ciekawe? Podziel się!