tysiącpięćsetdwadzieścia

Obec­nie flagowym urządze­niem Nokii jest Lumia 1520. Do tej pory nie mogliśmy jej kupić nigdzie na tere­nie Pol­ski. Teraz to się zmieniło — pop­u­larny sklep RTV Euro AGD ma ją już w swo­jej ofercie.

Zain­tere­sowani kup­nem Nokii Lumia 1520 powinni odwiedzić stronę sklepu RTV Euro AGD. Jako pier­wszy w Polsce ofer­uje on w sprzedaży Nokię Lumia 1520. Nie chodzi o jakąś przed­sprzedaż — infor­ma­cja głosi, że towar jest dostępny w mag­a­zynie i sklep gwaran­tuje szy­bką wysyłkę.

lu9miok

Oczy­wiś­cie, najważniejszym pytaniem jest cena. Ta niestety jest naprawdę spora, choć tego można było się spodziewać — 2 999 zł. Oczy­wiś­cie, powin­niśmy liczyć na to, że spad­nie ona wraz z dostęp­noś­cią mod­elu w innych sklepach, nie wspom­i­na­jąc już o ofer­tach na Allegro.

Smart­fon jest aktu­al­nie dostępny w dwóch wer­s­jach kolorysty­cznych: czarnej i żółtej.

Czytel­nikom naszego bloga chyba nie muszę przy­pom­i­nać, czym jest Lumia 1520. Przy­pomnę tylko, że jest to topowy smart­fon Nokii z ekranem FullHD o przekąt­nej 6″, aparatem Pure­View 20 Mpix i sys­te­mem Win­dows Phone 8 z pre­in­stalowaną aktu­al­iza­cją GDR3.

Smart­fona na stronie RTV Euro AGD może­cie obe­jrzeć za sprawą poniższych linków:

Nokia Lumia 1520 — kolor żółty

Nokia Lumia 1520 — kolor czarny

Ciekawe? Podziel się!