SavedPicture-20131021122519

Jeśli chcielibyś­cie dostać pod choinkę słuchawki do tele­fonu, Nokia już szykuje coś dla Was — bezprze­wodowy model BH-121 Touch.

Nokia w połowie grud­nia zaprezen­tuje własne słuchawki przez­nac­zone dla smart­fonów. Odz­naczać się będą nazwą BH-121 Touch i zdają się prezen­tować całkiem intere­su­jąco na tle innych urządzeń tego typu.

Przede wszys­tkim, zostaną wyposażone w niewielki moduł wyposażony w NFC i Blue­tooth, za których pomocą będzie się łączył z tele­fonem (w tym celu wystar­czy nacis­nąć jego wierzch­nią ściankę). Tak jest– słuchawki nie będą musi­ały być podłąc­zone bezpośred­nio z komórką, co być może zaoszczędzi nam prob­lemów z ich plą­taniem się bądź — co gorsza — z urwaniem kabla.

Jest praw­dopodobne, że wspom­ni­any moduł zostanie wyposażony w pamięć wewnętrzną i będzie w stanie samodziel­nie odt­warzać muzykę. Oznacza to, że będzie czymś w rodzaju odt­warza­cza MP3. To jed­nak tylko domysły, więc nie musi być to prawda.

Już wcześniej o tych słuchawkach mogliśmy dowiedzieć się za sprawą nieza­wod­nego @evleaksa, który jakiś czas temu przed­stawił ren­der je przed­staw­ia­jący (umieś­ciłem go w nagłówku wpisu). Dochodzą jed­nak słuchy, że finalny wygląd słuchawek może się niez­nacznie różnić.

Nokia BH-121 Touch ma trafić do sprzedaży na krótko przed świę­tami. Cena ma wynosić coś w grani­cach 55$ (ok. 170 zł).

Via

Ciekawe? Podziel się!