Samsung-Galaxy-S5_0-620x301

Najnowsze topowe smart­fony prawie każdej z liczą­cych się firm posi­adają aparaty z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu (OIS). W tym gronie próżno szukać jed­nak najwięk­szego z pro­du­cen­tów, czyli Sam­sunga. Według najnowszych doniesień ten stan szy­bko się nie zmieni, gdyż kole­jny flagowiec — Galaxy S5 także nie otrzyma OIS.

Opty­czna sta­bi­liza­cja obrazu to bardzo spry­tne rozwiązanie, które w znacznym stop­niu poprawia jakość nagry­wanych filmów i wykony­wanych zdjęć. Przekon­ały się do niego m.in. Nokia, LG czy HTC. Niestety, Sam­sung nie spieszy się w droże­niem tej tech­nologii do swoich smartfonów.

Pogłoski na temat aparatu z OIS w Sam­sun­gach mogliśmy usłyszeć przed pre­mierą Galaxy Note’a III - niestety, wyszło jak wyszło. Na początku października sam Sam­sung przed­stawił światu nową jed­nos­tkę aparatu, która ma trafić do nad­chodzą­cych smart­fonów z górnej półki. Cechuje się ona matrycą 13 Mpix i — no właśnie — opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu.

Jed­nakże, ETNews jest zda­nia, że Galaxy S5 otrzyma zupełnie inny aparat, o rozdziel­czości 16 Mpix, bez sta­bi­liza­cji obrazu. To nie jedyne zaskocze­nie — podało też, że pre­miera tego smart­fona została zaplanowana na przełom marca i kwiet­nia, a nie — jak doty­chczas sąd­zono — na miesiące zimowe.

Możliwe, że nowe doniesienia są prawdziwe. Ori­en­ta­cyjna data pre­miery do mnie prze­mawia. Tak samo jest z aparatem — Sam­sung lubi się chwalić zmi­anami na lep­sze, a zas­tosowanie 16 Mpix brzmi zde­cy­dowanie postępowo, w dodatku jest niczym trud­nym do osiąg­nię­cia. Inaczej jest w prze­ci­wieńst­wie wdraża­nia sta­bi­liza­cji — jej kon­strukcja jest dosyć skom­p­likowana i jej koszt pro­dukcji nie należy do małych, a Sam­sung uwiel­bia ciąć koszty.

Kto wie, może aparat z OIS spotkamy w Galaxy F?

Via

Ciekawe? Podziel się!