CyanogenMod-Logo-700x450

Aplikacja Cyanogen­Mod Installer trafiła do Sklepu Play dwa tygod­nie temu, lecz już teraz została ona usunięta ze sklepu z aplikac­jami mobil­nego sys­temu Google’a. Dlaczego?

O tym, że Cyanogen­Mod Installer zaw­itał do Google Play pisal­iśmy dokład­nie dwa tygod­nie i jeden dzień temu (link do wpisu). Użytkown­icy Androida nie nacieszyli się nim długo. Co poszło nie tak?

Wyjaśni­jmy sobie najpierw, czym dokład­nie jest Cyanogen­Mod Installer. Oto aplikacja, która instru­uje krok po kroku czyn­ności, które należy wykonać, by móc się cieszyć zain­stalowaną najpop­u­larniejszą nie­ofic­jalną dys­try­bucją Androida na świecie. To nie tak, że umożli­wia jego insta­lację, lecz jedynie tłu­maczy, jak należy tego dokonać ułatwia­jąc cały proces.

Google stwierdz­iło, że aplikacja zachęca użytkown­ików do narusza­nia warunków gwarancji urządzeń i uznało tym samym ją za nieod­powied­nią. Może to zaskaki­wać, gdyż w Google Play można natrafić na sporo pro­gramów o podob­nym zas­tosowa­niu, które mają się dobrze.

Obec­nie ekipa Cyanogen­Mod prowadzi negoc­jacje z Googlem w celu osiąg­nię­cia kom­pro­misu. Czy się uda? Czas pokaże.

Cyanogen­Mod Installera obec­nie pobrać wyłącznie za pośred­nictwem zakładki na stronie Cyanogen­Moda, o tutaj.

Via

Ciekawe? Podziel się!