windows-phone-marketplace

Nokia Pol­ska we współpracy z Microsoftem postanow­iła zachę­cić dodatkowo do zakupu jed­nego ze swoich trzech smart­fonów – Nokia Lumia 1020, Nokia Lumia 925 lub Nokia Lumia 1520. Na jaki prezent mogą liczyć przys­zli właś­ci­ciele tych smartfonów?

Naby­wcy nowych smart­fonów Nokii z numerami 1020, 925 i w przyszłości także 1520, mogą liczyć na voucher do Sklepu Win­dows Phone, gdzie będą mogli kupić za niego aplikacje, gry itp.

Warunk­iem uzyska­nia vouchera jest konieczność zakupu smart­fona, zare­je­strowa­nia go na spec­jal­nie przy­go­towanej stronie (adres mailowy, kod IMEI tele­fonu). Następ­nie na maila powin­niśmy otrzy­mać unika­towy Kod Karty Upominkowej.  Akcja trwa aż do 15 lutego 2014 roku.

80 zło­tych, które otrzy­mamy wraz z voucherem, powinno wystar­czyć na kilka, jak nie na kilka­naś­cie, ciekawych pozy­cji , które powinny się znaleźć w naszym smart­fonie – cho­ci­ażby wychodząca w grud­niu gra GTA: San Andreas.

Ciekawe? Podziel się!