jolla-phone

Od dziś dostępny jest w sprzedaży smart­fon Jolla z sys­te­mem Sail­fish OS. Czy ten pro­dukt może zre­wolucjoni­zować rynek mobilny? Warto czekać? Warto kupić?

Niestety oso­biś­cie spodziewałem się czegoś wybit­nego, coś na czym będzie można:

- zaw­iesić oko – niestety wygląda to trochę, jak tańszy model smart­fona, który dostępny jest tylko na rynku chińskim,

- z innowa­cyjnym sys­te­mem – kole­jna wpadka – sys­tem twor­zony na pod­wali­nach MeeGo – oso­biś­cie podobał mi się ten sys­tem ale w chwili, gdy Nokia wypuś­ciła swój jedyny model z tym właśnie OS’em — Nokia N9 (2011 rok).

Jako jedyną nadzieję sys­temu Sail­fish OS upa­truje w jego kom­paty­bil­ności z aplikac­jami stwor­zonych na Androida. Według twór­ców, sys­tem Sail­fish OS, jest zgodny z ponad 85 tysią­cami aplikacji na Androida. O dys­try­bucję aplikacji zadba rosyjski Yan­dex, który ofer­uje swoje usługi w 37 językach.

Także specy­fikacja Jolla Phone nie powala, zwłaszcza gdy zestaw­imy dwa mod­ele mieszczące się w tej samej półce cenowej (399 euro – tyle będzie kosz­tować Jolla Phone).

Specy­fikacja Jolla Phone:

- 4,5 calowy wyświ­et­lacz qHD (540x960 pik­seli) wyko­rzys­tu­jący tech­nologię Gorilla Glass 2,

- dwur­dzeniowy pro­ce­sor Qual­comm tak­towany zegarem 1,4 GHz,

- 1 GB pamięci RAM,

- 16 GB pamięci wewnętrznej z możli­woś­cią rozsz­erzenia za pomocą kart microSD,

- wyko­rzys­tanie tech­nologii LTE,

- aparat 8 Mpix wspo­ma­gany lampą LED i autofocusem,

- przedni aparat 2 Mpix,

- WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz,

- Blue­tooth 4.0,

- dodatki: kom­pas, GPS, żyroskop, akcelerometr, czu­jnik zbliżeniowy,

- bate­ria o pojem­ności 2100 mAh

Jak widać – specy­fikacja nie wskazuje, że jest to smart­fon z górnej półki, cena niestety do tej półki mocno nas przy­bliża. Warto jed­nak pamię­tać, że jest to pier­wszy model wydany z sys­te­mem Sail­fish OS. Zapro­jek­towanie takiego sys­temu, (nawet w tym przy­padku, gdzie podłożem jest MeeGo), nie jest tanią sprawą. Do tego dochodzą oczy­wiś­cie koszty związane z mar­ketingiem, roz­wo­jem odpowied­nich jed­nos­tek w fir­mie itp. Firma Jolla pow­stała w 2011 w ramach odpowiedzi inżynierów Nokii, którzy stra­cili pracę na wskutek prob­lemów swo­jej ówczes­nej firmy. W chwili obec­nej Jolla zatrud­nia 90 osób w Fin­landii i Hong Kongu.

Pre­mierowy smart­fon Jolla Phone dostępny będzie w 9 różnych wer­s­jach kolorysty­cznych (wymi­enne obudowy).

Fin­lan­dia będzie pier­wszym państ­wem, w którym pokaże się ten model. Jed­nak zaraz potem real­i­zowane pre­o­red­ery w 135 innych państ­wach. Wysyłka smart­fonu Jolla do Pol­ski ma nastąpić 2 grud­nia tego roku. Zamierza­cie kupić?

Ciekawe? Podziel się!