BZ8QULBCEAA2RLz

Nokia Asha to dobrze sprzeda­jące się komórki, które lubię nazy­wać prawie-smartfonami. Wkrótce może pojawić się kilka nowych urządzeń z tej linii, o czym świad­czą grafiki, które prze­dostały się do Internetu.

Prze­cieki na temat nad­chodzą­cych Nokii pojaw­iają się nader często. Dzieje się tak z powodu dużej akty­wności właś­ci­ciela pro­filu @evleaks, który bardzo skutecznie dowiaduje się na temat niewydanych jeszcze urządzeń fińskiego pro­du­centa. Do bardzo długiej listy opub­likowanych prze­cieków doszły właśnie dwie pozy­cje. Są to tele­fony komórkowe z rodziny Asha.

BZ8QULBCEAA2RLz

Pier­wszy z nich został nazwany Nor­mandy. Nie jest to jed­nak nazwa, pod którą ten model będzie ofer­owany na półkach skle­powych. To jedynie nazwa tym­cza­sowa , która wkrótce zostanie zastą­pi­ona przez typowe dla Nokii nazewnictwo wyko­rzys­tu­jące cyfry. Z ren­dera nie możemy wywnioskować zbyt wiele, lecz łatwo się domyślić, że będzie to jeden z wyższych mod­eli w rodzinie Asha. Świad­czy o tym względ­nie duży wyświ­et­lacz i ele­gancka obu­dowa naw­iązu­jąca do niek­tórych Lumii.

BZ8CtO7CYAAaLB0

Drugie urządze­nie zde­cy­dowanie będzie reprezen­tan­tem jeszcze niższej ligi. Wygląda na to, że tworząc to urządze­nie inspirowali się mocno designem starych Sam­sungów (np. pier­wszym Acem). Uwagę zwraca także wyświ­et­lacz o pro­por­c­jach boków 4:3.

Niestety, o obu urządzeni­ach nie wiemy niczego poza tym, co można wywnioskować z grafik.

Via

Ciekawe? Podziel się!