Grand2_6

Sam­sung dzisiaj zaprezen­tował kole­jnego smart­fona. Jest to Galaxy Grand 2, który prezen­tuje się jako solidny przed­staw­iciel klasy śred­niej z bardzo dużym — bo aż 5,25-calowym — ekranem.

Dzisiaj niek­tórzy z nas mogli podzi­wiać pier­wszy śnieg. Tak, jak zima zaskoczyła dro­gow­ców, Sam­sung zaskoczył swoją pre­mierą kole­jnego urządzenia.

Sam­sung Galaxy Grand 2 na pier­wszy rzut oka prezen­tuje się jak smart­fon najwyższej klasy — duży ekran, design jak w trzecim Galaxy Note robią naprawdę dobre wraże­nie. Specy­fikacja w środku również jest bardzo dobra, lecz wciąż nie możemy mówić o poziomie Galaxy S4 czy wspom­ni­anego powyżej Note’a III. Grandowi 2 bliżej do klasy śred­niej, niż do high-endu.

Grand2_3

Grand2_2

Wyświ­et­lacz LCD otrzy­mał imponu­jącą przekątną 5,25″ i już nie tak imponu­jącą w dzisiejszych cza­sach rozdziel­czość 1280x720 pik­seli. Sercem smart­fona jest czterordzeniowy pro­ce­sor pracu­jący w częs­totli­wości 1,2 GHz. W szy­bkiej pracy pomaga 1,5 GB RAM-u. Wbu­dowana pamięć 8 GB nie powinna być dużą przeszkodą z powodu zas­tosowa­nia czyt­nika kart pamięci. Dzięki dużym wymi­arom urządzenia udało się zmieś­cić pokaźną baterię 2 600 mAh, która powinna zapewnić bardzo dobry czas pracy. Zas­tosowany aparat cyfrowy posi­ada matrycę 8 Mpix, a sys­tem oper­a­cyjny to Android 4.3 Jelly Bean.

Sam­sung Galaxy Grand 2 prezen­tuje się naprawdę fajnie, choć jego sukces w sporej mierze będzie zależeć od ceny, która nie jest jeszcze znana.

Via

Ciekawe? Podziel się!