Galaxy-S5-chassis

Jakiś czas temu do sieci prze­dostała się plotka na temat tego, że Sam­sung w przyszłym roku zaprezen­tuje smart­fona z nowej linii Galaxy F, która będzie stać w hier­ar­chii jeszcze wyżej, niż Galaxy S. Różnicą będzie m.in. jakość uży­tych mate­ri­ałów, które nie będą miały nic wspól­nego z tandet­nym plas­tikiem, z którego Sam­sung obec­nie korzysta z uporem maniaka.

Sam­sung uwiel­bia plas­tik. Jest tani w pro­dukcji i prezen­tuje się nie naj­gorzej na nieuży­wanych urządzeni­ach. Prob­lem w tym, że wytrzy­małość na upadki i zarysowa­nia nie są jego mocną stroną. Konkurencja taka, jak HTC czy Apple postanow­iła wyróż­niać się smart­fon­ami z obu­dową wyko­naną z mate­ri­ałów lep­szej jakości, jak poli­węglan, alu­minium czy szkło. Nowa linia smart­fonów Sam­sunga ma pójść tą samą drogą.

Już we wrześniu mogliśmy przeczy­tać, że Sam­sung na początku przyszłego roku zamierza zaprezen­tować pier­wszego smart­fona z linii Galaxy F. Do tej pory była to jedynie mało wiary­godna plotka brzmiąca jak pobożne życze­nie, lecz teraz mamy dowód na to, że coś jest na rzeczy. Do Inter­netu prze­dostały się dwie fotki przed­staw­ia­jące met­alowy szkielet obu­dowy tego urządzenia.

galaxy-f-metal-chassis

Oso­biś­cie jestem zad­owolony z tego, że Sam­sung wresz­cie zaczyna dbać o jakość wyko­na­nia swoich tele­fonów. Miejmy tylko nadzieję, że nie zabije nas astro­nom­iczną ceną…

Via

Ciekawe? Podziel się!