sungsan

Sam­sung Galaxy S5 powinien mieć swoją pre­mierę już za parę miesięcy. Już teraz możemy zobaczyć fanowską wizję tego mod­elu, która prezen­tuje się naprawdę intere­su­jąco. Takiego Galaxy S5 to ja bym chęt­nie kupił!

Jak będzie wyglą­dać i jakie podze­społy otrzyma Sam­sung Galaxy S5? Tego nie wiemy. Wiemy nato­mi­ast, jaki być powinien według wiz­jon­erów z O2 Guru TVStworzyli oni prezen­tację wideo, w której przed­staw­ili jego wygląd i specy­fikację. Myślę, że wyszło im naprawdę nieźle:

Przed­staw­iony tutaj fik­cyjny Sam­sung Galaxy S5 ma pię­ciocalowy ekran o wielkiej rozdziel­czości 2560x1440 pik­seli. Jest on zakrzy­wiony jak w LG G Flek­sie i może się wygi­nać do trzy­dzi­estu stopni w przód i w tył. Obu­dowa została wyko­nana z alu­minium (w taki ruch Sam­sunga to ja śmiem wąt­pić…) i znalazły się w niej dwa głośniki stereo niczym w HTC One, a pre­in­stalowany sys­tem to Android 4.4 KitKat z nakładką Touch­Wiz UI następ­nej gen­er­acji. Pro­ce­sor posi­ada osiem rdzeni i korzys­tać z 64-bitowej architek­tury, o czym z resztą już się plotkowało. 3 GB RAM-u to dobry wynik, lecz chyba nawet jeszcze bardziej imponu­jąco jawi się bate­ria 4000 mAh. Zas­tosowany aparat cechuje się 16-megapikselową matrycą.

Gdyby Galaxy S5 prezen­tował się właśnie tak, nie wahałbym się z kup­nem. Szkoda, że nie ma co na to liczyć i jest to tylko fan­tazyjna wizja…

 

Ciekawe? Podziel się!