Snapdragon-805-HDblog-520x292

Snap­dragon 800 to obec­nie jeden z najszyb­szych mobil­nych pro­ce­sorów. Jego pro­du­cent, Qual­comm, pokazał teraz jego następcę, który jest jeszcze szyb­szy i pozwala na naty­wne wspar­cie dla rozdziel­czości 4K.

Qual­comm nie daje szans swo­jej konkurencji. Nie dość, że jego Snap­drag­ony są powszech­nie stosowane w dziesiątkach lub nawet setkach urządzeń, to jego topowy pro­dukt — Snap­dragon 800 radzi sobie wyśmieni­cie w klasie najwyższej i nie będzie prze­sadą, gdy nazwę go najlep­szym mobil­nym pro­ce­sorem na rynku.

Teraz jed­nak pojawił się nowy topowy pro­ce­sor tej firmy. Został oznac­zony jako Snap­dragon 805 i charak­teryzuje się jeszcze więk­szą mocą. Został wyposażony w zin­te­growany układ graficzny Adreno 420, który w gen­erowa­niu grafiki radzi sobie nawet do 40% lep­iej niż poprzed­nik. Sam pro­ce­sor będzie mógł osiągnąć maksy­malną częs­totli­wość tak­towa­nia rdzeni 2,5 GHz.

Qual­comm Snap­dragon 805 został zapro­jek­towany z myślą o obsłudze rozdziel­czości obrazu 4K zarówno jeśli chodzi o wyświ­et­lanie, jak i nagry­wanie. Pozwala to wnioskować, że wkrótce do tabletów mogą zaw­itać ekrany o nieby­wale szczegółowej rozdziel­czości, a w topowych smart­fonach upowszechni się funkcja nagry­wa­nia filmów 4K.

Pier­wsze urządzenia z nowym ukła­dem mają się pojawić na początku przyszłego roku.

Myślę, że nawet i bez nowego pro­ce­sora Qual­comm zna­j­dował się w wyśmien­itej sytu­acji. Jego nowy układ pozwala utwierdza mnie jeszcze bardziej w przeko­na­niu, że na tą firmę nie ma mocnych.

Via

Ciekawe? Podziel się!