yolo

Plotka głosi, że już dzisiaj na plat­formie Win­dows Phone pojawi się aplikacja, która była wyczeki­wana od bardzo dawna. Mowa o Insta­gramie, najpop­u­larniejszej aplikacji społecznoś­ciowej dla pasjonatów fotografii!

Insta­gram to jedna z tych aplikacji, których przed­staw­iać chyba nie trzeba. Uczynię to jed­nak dla for­mal­ności i osób, które ostat­nie kilka lat spędz­iły w syberyjs­kich lasach bez dostępu do Internetu.

A zatem: Insta­gram to aplikacja umożli­wia­jąca udostęp­ni­anie całemu światu swoich kwadra­towych zdjęć i (od niedawna) krót­kich filmików. Zarówno filmy, jak i zdję­cia możemy wzbo­gacić o szereg całkiem niezłych fil­trów. Zdję­cia możemy dodatkowo prze­r­o­bić poprzez dodanie jed­nej z ramek, efektu tilt-shift, HDR czy obróce­nie na bok.

To, co Insta­gram wyróż­nia od innych aplikacji tego typu, to jego społeczność. Posi­ada on mil­iony akty­wnych użytkown­ików, którzy niejed­nokrot­nie mogą zaskoczyć swoją kreaty­wnoś­cią, bogactwem, urodą czy głupotą ;)

Do tej pory Insta­gram był dostępny jedynie na iOS–a oraz Androida, lecz to ma się zmienić już dzisiaj. Wieść gminna niesie, że o godzinie 19 pojawi się on w sklepie z aplikac­jami dla Win­dows Phone. Czy to prawda? Przekon­amy się już niedługo!

Via

http://

Ciekawe? Podziel się!