11

ZTE właśnie dołączyło do grona pro­du­cen­tów, którzy mają w swo­jej ofer­cie smart­fona z niezwykle wyda­jnym pro­ce­sorem Snap­dragon 800 za sprawą nowego mod­elu Nubia Z5S.

ZTE to jeden z najwięk­szych pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych na świecie, lecz jego urządzenia w Polsce przyj­mowane są raczej chłodno, a często nawet wcale nie trafi­ają na nasz rynek. Byłaby wielka szkoda, gdyby ten sam los podzieliły jego dwa now­iutkie smart­fony: Nubia Z5S i Nubia Z5S Mini.

Oczy­wiś­cie, nowym flagow­cem stał się ten pier­wszy model, czyli ZTE Nubia Z5S. Charak­teryzuje się wyświ­et­laczem IGZO o rozdziel­czości FullHD i przekąt­nej 5″. Szy­bkie dzi­ałanie zapewnią bardzo wyda­jny pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 800 i 2 GB pamięci RAM. Aparat główny to jed­nos­tka 13 Mpix wyposażona w opty­czną sta­bi­liza­cję obrazu i możli­wość nagry­wa­nia filmów 4K. Co ciekawe, przedni aparat cechuje się matrycą aż 5 Mpix. Pojem­ność baterii wynosi 2 300 mAh. Zas­tosowany sys­tem oper­a­cyjny to Android w wer­sji Jelly Bean 4.2.2.

ZTE-Nubia-Z5S

Urządze­niem bliź­ni­aczym, lecz mniejszym i o słab­szej specy­fikacji jest Nubia Z5S Mini. Otrzy­mała ona ekran 4,7″ (0,3″ cala mniej od wer­sji dużej — czy to nie brzmi śmiesznie?), bliżej nieokreślony pro­ce­sor Snap­dragon o mocy 1,7 GHz, 2 GB RAM-u i ten sam aparat co wcześniej opisy­wany tele­fon, lecz pozbaw­iony opty­cznej stabilizacji.

 22

Oba smart­fony będą sprzedawane w wer­s­jach 16 i 32 GB oraz pozbaw­ione lub nie łączności LTE. Nubia Z5S ma kosz­tować od 1013 do 1752 zł, nato­mi­ast wer­sja Mini od 760 do 1168 zł (w przelicze­niu na juany, w podanych cenach ceny nie ma uwzględ­nionych podatków i innych dodatkowych opłat).

Via

Ciekawe? Podziel się!