Google

Rzadko się zdarza, by Google aktu­al­i­zowało swoje aplikacje na plat­formie Win­dows Phone. W sumie nie ma się co dzi­wić, gdyż to dzi­ałanie nie przynosi mu zbyt wielu korzyści. Tym razem jed­nak gigant z Moun­tain View nas zaskoczył i wypuś­cił aktu­al­iza­cję swo­jej aplikacji wyszukiwarki.

Microsoft i Google to firmy, które nie bardzo za sobą przepadają. Konku­rują ze sobą na wielu polach i raczej nie zamierzają sobie nawza­jem poma­gać. Jed­nakże, nawet na plat­formie Win­dows Phone Google posi­ada aplikację swo­jej wyszuki­warki. Teraz zostały do niej dodane nowe funkcje, a oto one:

  • Logowanie na konto Google w aplikacji.
  • Popraw­ione wyświ­et­lanie Grafiki Google.
  • Kilka innych poprawek i ulep­szeń rozdzielczości.

Ostatni z pod­punk­tów, tzn. ulep­szenia rozdziel­czości praw­dopodob­nie oznacza to, że Google popra­cow­ało nad poprawnym dzi­ałaniem na urządzeni­ach z ekranem pracu­ją­cym w rozdziel­czości Full HD. Na razie ist­nieje tylko jeden taki smart­fon z sys­te­mem Win­dows Phone 8 — Nokia Lumia 1520. Nie jest jeszcze  dostępny w nor­mal­nej sprzedaży, lecz — jak widać — dla Google’a nie jest to dużym problemem :D

Aplikacja jest dostępna oczy­wiś­cie za darmo i myślę, że warto ją posi­adać na swoim tele­fonie, choć oczy­wiś­cie fani Binga mogą bez prob­lemu się bez niej obejść.

Google — Download

Ciekawe? Podziel się!