jakaśnokia

Ser­wis Phon­eArena umieś­cił na swoim kanale YouTube długą, bo aż prawie dziesię­ciomin­u­tową prezen­tację Nokii Lumia 1520. Jeśli intere­suje Was ten model, zachę­cam do obe­jrzenia tego filmiku.

Nokia Lumia 1520 została już zaprezen­towana nie tak całkiem niedawno, lecz o jej kup­nie na razie możemy co najwyżej pomarzyć. Na szczęś­cie, jego przed­pro­duk­cyjny egzem­plarz (może on się różnić od final­nego pro­duktu) trafił w ręce Vic­tora H. z ekipy Phon­eArena. Nagrał on dość wycz­er­pu­jącą prezen­tację, w której zostały przed­staw­ione cechy i funkcje nowego flagowca Nokii.

  

To, co rzuca się mocno w oczy, to rozmiar urządzenia — jest ono ogromne, nawet w porów­na­niu do więk­szości innych tableto­fonów. Vic­tor H. pochwalił je za wyko­rzys­tane mate­ri­ały i dobre spa­sowanie ele­men­tów. Lumia 1520 w ogóle zro­biła dobre wraże­nie, na co skłoniły się m.in. aparat 20 Mpix Pure­View, wyświ­et­lacz FullHD czy pro­ce­sor Snap­dragon 800.

Nokia Lumia 1520 prezen­tuje się naprawdę obiecu­jąco i z pewnoś­cią jest to jeden z najlep­szych smart­fonów na rynku. Oczy­wiś­cie, nie spodoba się każdemu: sys­tem Win­dows Phone 8 wciąż ma wielu zagorza­łych prze­ci­wników. Może to dla nich czas najwyższy, by zacząć patrzeć na sys­tem Microsoftu przy­chyl­nym okiem?

Via

 

Ciekawe? Podziel się!