ONe_GPe

Wiem, że ostat­nio wiele newsów na naszym blogu zostało poświę­conych smart­fonom HTC. Mam nadzieję, że nie znien­aw­idzi­cie mnie za jeszcze jeden z wpisów na ten temat ;)

Niedzielę, jak Bóg przykazał, należy spożytkować na odpoczynku. Z tego też powodu w sieci ilość nowych wiado­mości na temat urządzeń mobil­nych jest bardzo mała. Z tego powodu jestem znowu zmus­zony uraczyć Was kole­jnym wpisem na temat HTC ;)

Chodzi o to, że posi­adaczy smart­fona HTC One w wer­sji Google Edi­tion dzieli bardzo niewiele od otrzy­ma­nia aktu­al­iza­cji do Androida 4.4 KitKat. Amerykański odd­ział HTC napisał na swoim Twit­terze następu­jącą wiadomość:

 

W tłu­macze­niu na język pol­ski brzmi to mniej więcej tak:

Dobre wieści, dostar­czyliśmy kod KitKata Google’owi dla HTC One GPE. Czas nade­jś­cia aktu­al­iza­cji będzie zależny od Google’a.

 

HTC One Google Play Edi­tion to dokład­nie taki sam smart­fon, jak HTC One. Jedyna różnica pomiędzy mod­e­lami tkwi w pre­in­stalowanym opro­gramowa­niu i dostęp­ności w sklepach (ofic­jal­nie One GPE można kupić jedynie w sklepie Google Play, niedzi­ała­ją­cym w Polsce). Gdy tylko aktu­al­iza­cja zostanie udostęp­niona pub­licznie, z pewnoś­cią zostanie przepor­towana tak, by mogli z niej korzys­tać także posi­adacze zwykłego One’a.

Trzeba przyz­nać, że czas stworzenia aktu­al­iza­cji okazał się naprawdę krótki. HTC wyprzedz­iło tym samym Sam­sunga, który ma prze­cież swo­jego Galaxy S4 Google Play Edi­tion. Obec­nie nawet sytu­acja z Nexusem 4 jest dość prob­lematy­czna i jego wielu użytkown­ików wciąż nie ma KitKata.

Via

Ciekawe? Podziel się!