hover

Nieza­wodny @evleaks przed­stawia kole­jne wieści na temat przyszłych urządzeń Nokii. Okazuje się, że Finowie pracują nad dwoma smart­fon­ami korzys­ta­ją­cymi z Win­dows Phone’a 8.1.

@evleaks to użytkownik Twit­tera, który dzieli się ze światem prze­ciekami na temat pro­duk­tów Nokii. Jego infor­ma­cje niemal za każdym razem pokry­wają się z rzeczy­wis­toś­cią i można się zas­tanaw­iać, jakim sposobem udaje mu się docierać do nich. To, jak cel­nie udaje mu się dochodzić do prawdy budzi podziw i można przy­puszczać, że wie o Nokii wszystko.

Tym razem na swoim pro­filu @evleaks wspom­niał o nad­chodzą­cych smart­fonach Nokii wyposażonych w sys­tem Win­dows Phone 8.1 Blue. Nie znamy jeszcze ich final­nych nazw czy specy­fikacji, lecz ujawnione zostały tym­cza­sowe nazwy kodowe: Goldfin­ger i Mon­eypenny. Ten pier­wszy ma być kole­jnym flagow­cem fińskiego pro­du­centa i otrzyma nowa­torską tech­nologię o nazwie 3D Touch. Dzięki umieszc­zonym sen­sorom smart­fon będzie w stanie kon­trolować go bez dotyka­nia go, głównie za pomocą gestów nad ekranem.

 

Dodatkowo, jedna z nowych Nokii ma otrzy­mać zupełnie nowy, topowy moduł aparatu. Wspom­ni­ana została też Cor­tana, czyli inteligentny asys­tent głosowy dla Win­dows Phone’a.

Na razie dużo na temat obu urzązeń nie zdołal­iśmy się dowiedzieć. Napiszę więcej od razu, gdy tylko będzie coś o nich wiadomo.

Via

Ciekawe? Podziel się!