002

Tanie Androidy szału nie robią. Są wolne, słabo wyko­nane i cechują się słabą specy­fikacją. Motorola pokazuje jed­nak, że to da się zmienić. Poz­na­j­cie Moto G, które jest beza­pela­cyjnie najlep­szym Androi­dem dla osób o ogranic­zonym budżecie.

Motorola Moto G została ofic­jal­nie zaprezen­towana wczo­raj. Jest to propozy­cja Motoroli dla osób poszuku­ją­cych taniego smart­fona. Brzmi jak kole­jny nudny smart­fon, który prze­jdzie bez echa? Jesteś­cie w błędzie!

Moto G jest napędzane czterordzeniowym pro­ce­sorem Snap­dragon 400. W tym seg­men­cie trudno o smart­fon z lep­szym ukła­dem. Podob­nie ma się kwes­tia wyświ­et­lacza — panel 720p o przekąt­nej 4,5″ robi naprawdę dobre wraże­nie. Tak samo jak 1 GB RAM-u i bate­ria 2 070 mAh. Pamięć wewnętrzna to 8 lub 16 GB i nie ma możli­wości jej pow­ięk­szenia poprzez karty pamięci. Aparat posi­ada pię­ciomegapik­selową matrycę i nagrywa jedynie filmiki w rozdziel­czości 1280x720 pik­seli. Jeśli miałbym narzekać na któryś z kom­po­nen­tów, to właśnie na niego.

motorola-moto-g-big

Smart­fon na star­cie otrzyma Androida 4.3 (aktu­al­iza­cja do KitKata już w drodze), który nie jest obciążany żadną nakładką sys­te­mową, co rewela­cyjnie odbija się na wyda­jności. Pro­du­cent chwali się, że Moto G w niek­tórych zada­ni­ach radzi sobie szy­b­ciej od… Sam­sunga Galaxy S4!

Motorola Moto G wyko­nana jest z bardzo dobrych mate­ri­ałów. Tele­fon jest wodoo­d­porny, a jego ekran chroni powłoka Gorilla Glass 3, więc jego właś­ci­ciele nie będą musieli obchodzić się z nim jak z jajkiem. Dostęp­nych będzie aż sie­dem wer­sji kolorystycznych.

Co jed­nak najlep­sze, cena smart­fona jest zaskaku­jąco niska. Za wer­sję 8 GB Amerykanie zapłacą jedyne 179$, nato­mi­ast za 16 GB 199$. Przyz­nam, ze cena prezen­tuje się niesamowicie przys­tęp­nie i jest ona gwarancją sukcesu tego mod­elu. Niestety, nie wiadomo, czy Moto G trafi po za amerykański kontynent.

Via

Ciekawe? Podziel się!