asphalt-8-airborne-2-664x374

Asphalt 8 Air­borne to jedna z najlep­szych gier wyś­cigowych dostęp­nych na plat­formy mobilne. Teraz trafiła na smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone.

Win­dows Phone nie jest ulu­bioną plat­formą dewelop­erów i gry z Androida i iOS–a trafi­ają na niego albo z opóźnie­niem, albo wcale. Na szczęś­cie Gameloft postanowił pójść na rękę posi­adac­zom smart­fonów z sys­te­mem Microsoftu i od teraz mogą oni grać w Asphalta 8: Air­borne, jedną z najlep­szych ści­gałek dostęp­nych na smartfony.

Ósma odsłona serii Asphalt to zde­cy­dowanie gra godna polece­nia. Pozwala ona zasiąść za sterami najszyb­szych samo­chodów świata i prze­jechać się nimi po mal­own­iczych trasach. Grafika i muzyka to ele­menty, do których ciężko się przy­czepić — gra wygląda i brzmi naprawdę świetnie.

Równie dobrze prezen­tuje się model jazdy, który jest mocno zręcznoś­ciowy, lecz diame­tral­nie różni się od tego z poprzed­nich części serii — w końcu znacznie zmniejs­zono przy­pad­kowość sterowa­nia i łatwiej kon­trolować nasze auto.

Nie można także zapom­nieć o bardzo dobrym try­bie Mul­ti­player z wieloma try­bami roz­gry­wki. Niestety, gra nie wyko­rzys­tuje usługi Xbox.

Gra kosz­tuje 3,49 zł i zaj­muje ponad 800 MB. Przed insta­lacją upewni­j­cie się, czy aby na pewno macie wystar­cza­jącą ilość wol­nego miejsca.

Asphalt 8: Air­borne — Link do Sklepu

Ciekawe? Podziel się!