c541a618-4cfb-4a6f-b0e7-d1a4c790243e

Fotograficzna aplikacja Nokia Refo­cus pozwala na sterowanie ostroś­cią zdjęć po ich wyko­na­niu. Miała swoją pre­mierę całkiem niedawno, bo wraz z pre­mierą Nokii Lumia 1520. Teraz naresz­cie trafia także do innych smart­fonów Nokia Lumia wyposażonych w aparat PureView.

Według mnie Nokia Refo­cus to naj­ciekawsza z nowych aplikacji Nokii o fotograficznym przez­nacze­niu. Pozwala ona zająć się ustaw­ie­niem ostrości w dowol­nej chwili po wyko­na­nia zdję­cia. Dzieje się tak, gdyż Refo­cus w krótkim odstępie czasu wykonuje wiele zdjęć o odmi­en­nych ustaw­ieni­ach, dzięki czemu efekt finalny jest na prawdę dobry — mamy do czynienia z prawdziwą zabawą ostroś­cią, a nie z mierną imi­tacją Tilt-Shifta  rodem z Insta­grama.

921905de-be7d-4448-8def-bda29433be1d bd89dacf-7d71-435a-a470-1072f65411fb

Dodatkową funkcją aplikacji jest wybranie akcen­towanego koloru i spraw­ie­nie, by pozostałe zostały zamienione w odcie­nie szarości. Oso­biś­cie do tego typu efek­tów wolę użyć zaawan­sowanego Pho­to­shopa, lecz czemu by nie dokonać takiej mody­fikacji na tele­fonie, zwłaszcza, że również tutaj efekt pozy­ty­wnie zaskakuje?

Aplikacja jest obec­nie dostępna dla następu­ją­cych smartfonów:

  •  Nokia Lumia 920
  • Nokia Lumia 925
  • Nokia Lumia 928
  • Nokia Lumia 1020
  • Nokia Lumia 1520

Do jej insta­lacji wyma­gane jest posi­adanie zain­stalowanej aktu­al­iza­cji Nokia Amber.

Nokia Refo­cus — Download

Ciekawe? Podziel się!