original

Cyanogen­Mod to najbardziej pop­u­larna nie­ofic­jalna dys­try­bucja sys­temu Android. Od teraz trafi do jeszcze szer­szego grona osób za sprawą aplikacji Cyanogen­Mod Installer, której zadaniem jest uproszcze­nie pro­cesu instalacji.

Cyanogen­Mod wśród fanów Androida zyskał ogromną pop­u­larność. Nic dzi­wnego — instalu­jąc tą odmi­anę Androida możemy być pewni, że nasze urządze­nie przyspieszy i będzie bardziej ener­gooszczędne. Dodatkowym atutem jest to, że dzięki Cyjankowi możemy zak­tu­al­i­zować smartfona/tablet do najnowszej wer­sji Androida nawet (lub: zwłaszcza) wtedy, gdy pro­du­cent urządzenia nie wydał takowej aktualizacji.

Z Cyanogen­Mo­dem prob­lem był taki, że do jego insta­lacji wyma­gana jest dość spec­jal­isty­czna wiedza. Jeśli słowa takie, jak root, clock­work­mod czy full wipe są dla Was obce, do tej pory należało albo przeczy­tać stos porad­ników w necie, albo… po prostu dać sobie spokój — jeśli coś się nie powiedzie i zro­bimy nie tak, możemy nawet zep­suć tele­fon w sposób permanentny.

Pro­ces insta­lacji ma został ułatwiony za sprawą nowej aplikacji o nazwie Cyanogen­Mod Installer. Co prawda nie zain­stalu­jemy za jej sprawą tego sys­temu całkowicie automaty­cznie i do wyko­na­nia paru kroków nadal potrze­bu­jemy dostępu do kom­put­era, lecz insta­lacja staje się na tyle prosta, że nie powinien mieć z nią prob­lemu nawet początku­jący użytkownik.

Niestety, aplikacja chyba nie jest na chwilę obecną dostępna w naszym kraju lub jej kom­paty­bil­ność odnośnie tele­fonów jest znikoma — na moim One X nie dzi­ała. Chodzą słuchy, że niek­tórym nie chce odpalić nawet na Nexusie 4… Mam jed­nak nadzieję, że wkrótce to się zmieni.

Cyanogen­Mod Installer — Download

 

Via

Ciekawe? Podziel się!