Xiaomi-Hongmi-1

Xiaomi, jeden z czołowych chińs­kich pro­du­cen­tów smart­fonów może się pochwalić wybit­nym osiąg­nię­ciem — w ciągu trzech minut sprzedało aż 220 tys. egzem­plarzy swoich urządzeń!

My, Polacy, chcąc nie chcąc jesteśmy skazani na zna­jo­mość z pro­duk­tami Xiaomi co najwyżej ze słyszenia. Z racji tego, że jego smart­fony nie są w Europie dys­try­buowane ofic­jal­nie, mają prak­ty­cznie zerową pop­u­larność. Co innego w ojczyźnie firmy, w Chi­nach. Wyniki sprzedaży Xiaomi są aż trudne do wyobrażenia.

Jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć o tym, że Xiaomi HongMi (znany także jako Red Rice) rozeszło się w 100 tys. egzem­plarzach w zaled­wie dwie min­uty. Podobny wynik został osiąg­nięty pod­czas trwa­jącego kilka dni temu Święta Singla (czegoś w rodzaju prze­ci­wieństwa walen­tynek — intere­su­jące święto :D ) W prze­ciągu trzech pier­wszych minut Xiaomi sprzedało 110 tys. sztuk mod­elu HongMi i tyle samo Mi-2S. Infor­ma­cje te pochodzą od Huga Barry, były wiceszef Google’a.

Wyniki Xiaomi są rewela­cyjne i firma nawet nie musi eksportować swoich pro­duk­tów poza Chiny, aby osią­gać niezwykłe wyniki sprzedaży. Jed­nakże, powin­niśmy mieć spore nadzieje odnośnie pode­jś­cia Xiaomi do tem­atu eksportu w przyszłości — firma już zapowiedzi­ała, że wkrótce rozpocznie ekspan­sję na cały świat, w czym z pewnoś­cią pomoże Hugo Barra, nowy wiceprezes chińskiego pro­du­centa i jedna z ważniejszych osób w całej branży mobilnej.

Via

Ciekawe? Podziel się!