sony-logo-001-640x480

Dobra wieść dla posi­adaczy smart­fonów i tabletów firmy Sony: aż 10 urządzeń tego pro­du­centa otrzyma aktu­al­iza­cję do Androida 4.3 Jelly Bean. Połowa z nich dostanie także KitKata.

Google dopiero co przed­staw­iło nową odsłonę swo­jego mobil­nego sys­temu, lecz Sony już teraz postanow­iło odpowiedzieć na pytanie zadawane przez posi­adaczy urządzeń japońskiej firmy. Chodzi o pro­ces aktu­al­iza­cji, który w planach wygląda naprawdę dobrze.

Aż dziesięć urządzeń Sony’ego ma otrzy­mać aktu­al­iza­cję do Androida 4.3 Jelly Bean, a udostęp­ni­anie paczek z nowym sys­te­mem ma się rozpocząć od przyszłego miesiąca. Trafią one do następu­ją­cych urządzeń:

 • Sony Xpe­ria T
 • Sony Xpe­ria TX
 • Sony Xpe­ria V
 • Sony Xpe­ria Z
 • Sony Xpe­ria ZL
 • Sony Xpe­ria ZR
 • Sony Xpe­ria Tablet Z
 • Sony Xpe­ria SP
 • Sony Xpe­ria Z Ultra
 • Sony Xpe­ria Z1

Warto też dodać, że Xperie: T, TX oraz V otrzy­mają update z wer­sji 4.1 prosto do 4.3, z ominię­ciem Androida 4.2.

Ważniejsze pytanie brzmi: co z KitKatem? Ta wer­sja sys­temu zawita już do węższego grona urządzeń. Dokład­niej, do pię­ciu. Oto one:

 • Sony Xpe­ria Z
 • Sony Xpe­ria ZL
 • Sony Xpe­ria Tablet Z
 • Sony Xpe­ria Z Ultra
 • Sony Xpe­ria Z1

Nie jest nigdzie powiedziane, że będą to jedyne urządzenia Sony’ego, które otrzy­mają aktu­al­iza­cję do Androida 4.4 KitKat. Jest szansa, że w późniejszym cza­sie dołączą do nich inne mod­ele. Doświad­cze­nie mnie jed­nak przekonuje, że nie warto na to liczyć…

Via

Ciekawe? Podziel się!