zte-grand-s-flex

ZTE Grand S Flex zade­bi­u­tował na tar­gach CES 2013. W sprzedaży zna­j­duje się już od jakiegoś czasu w niek­tórych kra­jach Europy. Wkrótce do nich dołączy Polska.

ZTE Grand S Flex to smart­fon który cechuje się dość wari­acką nazwą. Słowo Flex znamy już z LG G Fleksa, którego główną cechą jest wygięty/elasty­czny ekran. W tym przy­padku jed­nak mamy do czynienia ze smart­fonem o zwycza­jnym, prostym ekranie, a słowo w nazwie jest zapewne tylko po to, by dobrze wyglądało.

W każdym razie, Grand S Flex to tele­fon dość prze­ciętny i bliżej mu do niskiej, niż do wysok­iej półki. Odz­nacza się pro­ce­sorem o dwóch rdzeni­ach i tak­towa­niu 1,2 GHz, 1 GB pamięci RAM, wyświ­et­laczem 5″ o rozdziel­czości 1280 x 720 pik­seli i aparatem 8 Mpix z lampą błyskową. Przed­nia kamerka ma rozdziel­czość 1,3 Mpix. Wbu­dowana pamięć flash wynosi 16 GB, aku­mu­la­tor ma pojem­ność 2300 mAh, a moduł LTE pozwala na szy­bkie pręd­kości trans­misji danych. Wyko­rzys­tany Android to 4.1 Jelly Bean.

ZTE Grand S Flex jest już dostępny m.in w Czechach, Słowacji, Rumu­nii czy Hisz­panii. Do Pol­ski powinien zaw­itać jeszcze w tym roku. Ori­en­ta­cyjna cena ma wynieść jakieś 1 350 zł.

Via

Ciekawe? Podziel się!