CSC_0034_large_verge_medium_landscape

Zami­ast bez­piecznie mówić o LG G Flek­sie że jest wygięty, wiele osób określa go jako elasty­cznego. Można by uważać to za błąd, gdyż słowo elasty­czny wskazuje na to, że można go spoko­jnie wygi­nać według naszego widz­imisię. Co ciekawe, okazuje się, że po części jest to prawda…

LG Flex G z pewnoś­cią jest wyjątkowym smart­fonem. Jego kon­strukcja sprawia, że można mieć sporo wąt­pli­wości co do kwestii takich, jak wytrzy­małość. Co się stanie, jeśli przy­pad­kiem usiądziemy na niego? Jeśli położymy na nim coś ciężkiego? Postanow­iła to sprawdzić ekipa The Verge. Wynik okazał się zaskakujący.

Okazało się, że LG G Flex jest w stanie wytrzy­mać spory nacisk. Można go przy uży­ciu siły włas­noręcznie wypros­tować, a ten powróci do pier­wot­nego ksz­tałtu. Jak to na filmiku widać, obu­dowa nie pęka, a smart­fon nor­mal­nie się uruchamia. Dobrze wiedzieć!

Jeśli moje domysły są praw­idłowe, to LG G Flex jest najbardziej odpornym smart­fonem ostat­nich lat. Nie dość, że wygi­nanie mu nie straszne, to zakrzy­wie­nie obu­dowy dodatkowo chroni ekran przed upad­kiem. Jakby tego było mało, tylna część obu­dowy została wyposażona w powłokę pochła­ni­a­jącą rysy. Zaczy­nam się przekony­wać co do tych zakrzy­wionych ekranów…

Via

Ciekawe? Podziel się!