S4-Android-4.3-SM-EDIT

Posi­adacze jed­nego z najpop­u­larniejszych smart­fonów z wyższej półki — Sam­sunga Galaxy S III — mają powód do zad­owole­nia. Pro­ces aktu­al­iza­cyjny tego urządzenia do Androida 4.3 Jelly Bean właśnie się rozpoczął.

Oczy­wiś­cie zdaję sobie sprawę, że wszyscy mani­acy Androida wyczekują jak kania dżdżu odpowiedzi na pyta­nia doty­czące dostęp­ności Androida 4.4 KitKat. Prawda jest jed­nak taka, że na pewno posi­adacze smart­fonów i tabletów spoza linii Nexus otrzy­mają go dopiero za parę długich miesięcy. Wiele urządzeń nie otrzyma go wcale. Jak sprawa będzie wyglą­dać z Sam­sungiem Galaxy S III? Trudno odpowiedzieć. W między­cza­sie jed­nak Sam­sung pozwala nam zad­owolić się aktu­al­iza­cją do Androida 4.3 Jelly Bean.

Dobrze wiedzieć, że Sam­sung dba nie tylko o swoje bieżące urządzenia. Galaxy S III jest w końcu flagow­cem poprzed­niej gen­er­acji, lecz swoją aktu­al­iza­cję na szczęś­cie otrzymał.

Pro­ces aktu­al­iza­cji rozpoczął się od urządzeń bez brandingu pochodzą­cych z Irlandii. Wkrótce update powinien być dostępny dla Polaków. Najpraw­dopodob­niej jest to kwes­tia kilku dni, a może nawet godzin.

Nowy Android dodaje wspar­cie dla smart­watcha Galaxy Gear, ulep­sza klaw­iaturę, zaw­iera nowe ekrany blokady, tryby kolorysty­czne wyświ­et­lacza, tryb samo­chodowy, przełączniki w belce powiadomień, aplikacje, a także wprowadza ulep­szony S-Voice i nowy tryb aparatu. Wiele zmian zaszło także pod maską, a mają one na celu zwięk­sze­nie wydajności.

Gdy aktu­al­iza­cja będzie dostępna do pobra­nia, powin­niś­cie otrzy­mać powiadomie­nie na ekranie swo­jego smartfona.

Via

Ciekawe? Podziel się!