android-family

W październiku nie doszło do wiel­kich zmian doty­czą­cych pop­u­larności poszczegól­nych odmian Androida. Nat­u­ral­nie, Jelly Bean zwięk­szył swoją pop­u­larność a Gin­ger­bread zan­otował spadek, lecz nie są to duże odchyle­nia wzglę­dem września.

W sposo­bie frag­men­tacji Androida nastąpiła mała sta­gnacja — poziom pop­u­larności poszczegól­nych wer­sji  usta­bi­li­zował się i zmi­any wzglę­dem poprzed­niego miesiąca są min­i­malne, wynoszą jedynie do dwóch punk­tów pro­cen­towych. W każdym razie, jest to jedynie cisza przed burzą — pojaw­ie­nie się Nexusa 5 i wraz z nim Androida 4.4 KitKat może zwias­tować wyłącznie to, że w kole­jnych miesią­cach będziemy mieli okazję zauważyć spadek pop­u­larności Ice Cream Sand­wicha 4.0 oraz Androida Jelly Bean 4.1–4.3 na korzyść właśnie KitKata. Oczy­wiś­cie, nie należy się spodziewać błyskaw­icznej zmi­any struktury.

Poniżej może­cie zobaczyć dia­gramy sporząd­zone przez Google:

nexusae0_2013-11-02-04_18_01-Dashboards-_-Android-Developers_thumb

 

nexusae0_2013-11-02-04_18_28-Dashboards-_-Android-Developers_thumb

Jeśli jesteś­cie ciekawi stanu z poprzed­niego miesiąca, może­cie wejść tutaj i porów­nać wyniki do tych październikowych.

 

Via

Ciekawe? Podziel się!