iphone-6-color-1

Nowe doniesienia mówią o tym, że kole­jny iPhone będzie charak­tery­zował się znacznie więk­szym wyświ­et­laczem. Czy to efekt presji wywier­anej przez konkurencję z Sam­sungiem na czele?

Smart­fony Apple’a są od paru lat kry­tykowane za małe wymi­ary wyświ­et­lacza. Nic dzi­wnego, skoro konkurencja już od dwóch lat chwali się ponad pię­ciocalowymi pot­workami, nato­mi­ast iPhone 5S charak­teryzuje się jedynie ekranem o przekąt­nej 4″…

Doniesienia z Wall Street Jour­nal głoszą, że kole­jna gen­er­acja iPhone’a ma w końcu zmienić ten stan rzeczy. Według nich iPhone 6 ma dostać ekran 5″ o rozdziel­czości Full HD pro­dukowany w fab­rykach LG

Inżynierowie z Apple ponoć pracują pełną parą nad zmniejszaniem ramki wokół wyświ­et­lacza. Celem jest stworze­nie smart­fona, który pomimo sporego ekranu będzie nadal mógł być bezprob­le­mowo obsługi­wany jedną ręką. Co prawda raczej nie powin­niśmy liczyć na tak śmi­ałą wizję jak tą z obrazka w nagłówku, lecz zna­jąc giganta z Cuper­tino możemy liczyć na naprawdę ele­ganckie, cienkie i niemal bezramkowe urządzenie.

Pię­ciocalowy iPhone 6 miałby zostać zaprezen­towany we wrześniu przyszłego roku. Myślę, że zwięk­sze­nie wyświ­et­lacza będzie świet­nym krok­iem naprzód. Każda gen­er­acja iPhone’a oznac­zona nową cyfrą charak­tery­zowała się jakimś nowym, ważnym rozwiązaniem. Idąc tym tropem można stwierdzić, że szansa na pow­ięk­sze­nie ekranu jest naprawdę duża.

Via

Ciekawe? Podziel się!