Nokia-Instagram

Choć ten news był już zapowiadany pod­czas Nokia World 2013, który odbył się w zeszłym tygod­niu, to jak pokazują najnowsze doniesienia pracę nad finalną wer­sją aplikacji Insta­gram na WP są już na ukończeniu.

Doty­chczas Insta­gram nie był dostępny dla użytkown­ików smart­fonów Nokia (Win­dows Phone). W sklepie z aplikac­jami mogliśmy znaleźć kilka alter­natyw, które całkiem dobrze były oce­ni­ane przez użytkown­ików. Oso­biś­cie często korzys­tam z 6tag, który w mojej oce­nie jest najlep­szym klien­tem Insta­grama (prosty, prze­jrzysty i darmowy).

Jak jed­nak wskazują najnowsze dane, Współpraca Microsoftu (WP) z Face­book­iem (właś­ci­ciel Insta­grama) pracę nad tym pro­jek­tem cały czas trwają, a jego owoce mamy zobaczyć już za kilka tygodni. Tak więc należy przy­puszczać, że aplikacja jest już dostępna w wer­sji mocno zawan­sowanej bety i już niedługo wylą­duje w Marketplace.

Także Nokia nie pozostaje głucha na syg­nały o nad­chodzącej aplikacji, tworząc ofic­jalny pro­fil na Insta­gramie oraz dzieląc się na Face­booku grafiką z dzi­ała­jącą apką na smart­fonie Nokia Lumia 1020.

Nokia-Us-Instagram

Wiem, że Insta­gram nie jest jeszcze aż tak pop­u­larny w naszym kraju, jak Face­book ale his­to­ria szy­bko się zmienia a prosta aplikacja dzi­ała­jąca w opar­ciu pub­likacji zdjęć zdobywa coraz więk­szą rzeszę użytkown­ików. Tym­cza­sem ja zapraszam Was (posi­adaczy smart­fonów z Win­dows Phone 8) to przetestowa­nia aplikacji 6tag – według mnie dzi­ała świet­nie, przez co mogłem zapom­nieć już ory­gi­nal­nej wer­sji Instagrama.

Ciekawe? Podziel się!