Galaxy-S4-Active-mini

Sam­sung ma w swo­jej ofer­cie flagowego Galaxy S4. Ma też jego uod­pornioną wer­sję o nazwie Active. Na tym oczy­wiś­cie nie koniec, bo pow­stało także S4 Mini będące pom­niejs­zoną odmi­aną pier­wow­zoru. Sam­sung stwierdził, że warto dodać do swo­jej oferty jeszcze jeden model, który będzie zarówno wzmoc­niony, jak i pomniejszony.

Sam­sung Galaxy S4 Active Mini to zde­cy­dowanie zbyt skom­p­likowana nazwa jak na skromny tele­fonik. Jed­nakże opisuje go w sposób ide­alny. Nawet nie muszę się za bardzo pro­dukować — już od razu wiadomo, że mamy do czynienia z mod­elem bazu­ją­cym na Galaxy S4, pom­niejs­zonym i odpornym na kurz, wodę i inne prze­ci­wności losu.

Najwięk­szy prob­lem z tym urządze­niem będzie taki, że łączy w sobie cechy S4 Mini i S4 Active, lecz po drodze zgu­biono to, co jest charak­terysty­czne dla pod­sta­wowego S4 — dobre para­me­try tech­niczne. Specy­fikacja w nad­chodzą­cym mod­elu nie tyle kuleje, co w ogóle nie ma rąk ani nóg.

Popa­trzmy… Pro­ce­sor 1,2 GHz o dwóch rdzeni­ach, Adreno 305, ekran 4,65″ o rozdziel­czości 800 x 480 pik­seli, aparat 5 Mpix i przed­nia kamerka 0,3 Mpix… Takie dane tech­niczne bardziej pasują do Sam­sunga Galaxy S II aniżeli do S4 i aż dzi­wię się, że Sam­sung chce korzys­tać z nazwy S4 Active Mini zami­ast np. Xcover 3.

1234sda

Komórka będzie wyposażona w cer­ty­fikat IP67 zapew­ni­a­jący całkow­itą ochronę przed pyłem i częś­ciową przed zanurzeniem.

No cóż — szału nie ma. Galaxy S4 Mini Active to kole­jna zapcha­jdz­iura w port­fo­lio Sam­sunga która nie zach­wyca niczym konkret­nym. Miejmy cho­ciaż nadzieję, że cena będzie odpowiednia…

Via

Ciekawe? Podziel się!