wireless_hero

Apple zaprezen­towało światu dwa nowe iPady - jeden z nich to Mini 2, a drugi to iPad Air. O ile w przy­padku pier­wszego nikt nie powinien mieć wąt­pli­wości co do Co takiego się kryje pod tą nową nazwą?

Wtorkowa kon­fer­encja Nokii okazała się na tyle obsz­ernym i zaj­mu­ją­cym tem­atem, że z jej powodu kom­plet­nie zapom­ni­ałem o innym bardzo ważnym wydarze­niu — kon­fer­encji Apple’a. Po trzyd­niowej obsuwie jed­nak zdałem sobie z tego sprawę i tak oto udało mi się napisać ten wpis dopiero teraz ;)

Wraca­jąc do rzeczy: 22 października we wtorek Apple przed­staw­iło światu nie jeden, a aż dwa nowe tablety. Jed­nakże, tym razem nie skończyło się na tym, że są one tylko nowsze, lże­jsze i szyb­sze. Jeden z nich otrzy­mał nawet zupełnie nowe nazewnictwo — iPad Air. Cóż to takiego?

iPad Air to następca iPada 4 gen­er­acji. Otrzy­mał nowe wzor­nictwo, które spraw­iło, że będzie łatwo go odróżnić od swoich poprzed­ników. Na szczęś­cie, odświeże­nie wyglądu możemy uznać za udane — tablet wygląda naprawdę ele­gancko i będzie się świet­nie kom­ponował z iPhonem 5/5S. Air charak­teryzuje się gruboś­cią jedynie 7,5 mm.

Pod maską jest nie gorzej. SoC Apple A7 i kopro­ce­sor ruchu M7 spraw­iają, że na niedobór mocy narzekać nikt nie powinien. Dziesię­ciocalowy ekran Retina o rozdziel­czości 2048 x 1536 pik­seli również robi dobre wraże­nie. Do dys­pozy­cji będą wer­sje o pojem­noś­ci­ach: 16/32/64/128 GB z lub bez mod­ułu sieci komórkowej. Czas pracy na baterii ma wynosić 10 godzin.

ipadair1

ipad_air_front

iPad Mini 2 charak­teryzuje się iden­ty­czną specy­fikacją sprzę­tową, co powyższy model. Oczy­wistą różnicą jest ekran, który tutaj otrzy­mał przekątną 8″. Cała reszta wygląda jed­nak iden­ty­cznie, w tym ekran i wer­sje pojem­ności. To mnie cieszy najbardziej — iPad Mini pier­wszej gen­er­acji nie był tak samo mocny co duży tablet, więc naby­wcy musieli decy­dować się pomiędzy urządze­niem sil­nym i dużym a małym i słabym. Teraz oba tablety są tak samo mocne i decy­du­jąc się na mniejszy ekran nie musimy z niczego rezygnować.

overview_hero display_image

Ceny obu urządzeń prezen­tują się następująco:

iPad Mini 2 16 GB Wi-Fi — 1699 zł
iPad Mini 2 32 GB Wi-Fi — 2099 zł
iPad Mini 2 64 GB Wi-Fi — 2499 zł
iPad Mini 2 128 GB Wi-Fi — 2899 zł
iPad Mini 2 16 GB Wi-Fi + Cel­lu­lar — 2199 zł
iPad Mini 2 32 GB Wi-Fi + Cel­lu­lar — 2599 zł
iPad Mini 2 64 GB Wi-Fi + Cel­lu­lar — 2999 zł
iPad Mini 2 128 GB Wi-Fi + Cel­lu­lar — 3399 zł

iPad Air 16 GB Wi-Fi — 2099 zł
iPad Air 32 GB Wi-Fi — 2499 zł
iPad Air 64 GB Wi-Fi –2899  zł
iPad Air 128 GB Wi-Fi — 3299 zł
iPad Air 16 GB Wi-Fi + Cel­lu­lar — 2599 zł
iPad Air 32 GB Wi-Fi + Cel­lu­lar — 2999 zł
iPad Air 64 GB Wi-Fi + Cel­lu­lar — 3399 zł
iPad Air 128 GB Wi-Fi + Cel­lu­lar — 3799 zł

Ciekawe? Podziel się!