Windows-Phone-8-GDR3-620x325

Jeśli spodziewa­cie się, że aktu­al­iza­cja GDR3 poz­woli Wam zwięk­szyć ilość kol­umn kafelek w ekranie głównym to będziecie niemile rozczarowani. Ta opcja będzie dostępna wyłącznie dla tableto­fonów przed­staw­ionych ostat­niego wtorku.

Jedną z najbardziej widocznych zmian w aktu­al­iza­cji GDR3 dla sys­temu Win­dows Phone 8 miała być możli­wość wyświ­et­la­nia aż sześ­ciu kol­umn kafelków jed­nocześnie (lub trzech dużych). Niestety, nie będzie to innowacja dostępna dla każdego. Będą mogli ją zauważyć wyłącznie posi­adacze najwięk­szych smart­fonów fińskiego producenta.

 

To, czy smart­fon będzie wyświ­et­lał ekran główny w try­bie cztero– czy sześ­ciokolum­nowym try­bie, zależeć ma od przekąt­nej ekranu i rozdziel­czość ma nie mieć z tym nic wspól­nego. Możemy się zatem spodziewać, że sześć kafelek zas­taniemy wyłącznie w Lumi­ach: 1520 i 1320.

Wszyscy Ci, którzy zaprag­nęli mieć więcej infor­ma­cji na jed­nym ekranie będą zmuszeni do kupna nowego tele­fonu. Iskierka nadziei tkwi jeszcze w mod­der­ach, którym uda się stworzyć hacki wymusza­jące tryb tableto­fonowy dla mniejszych komórek. Na razie jed­nak musimy poczekać, aż aktu­al­iza­cja GDR3 stanie się powszechna, a to może zająć jeszcze całkiem sporo czasu…

Ciekawe? Podziel się!