jkshinigami

Do tej pory mogły Wam się obić o uszy plotki na temat tego, że Sam­sung Galaxy S4 nie sprzedaje się tak, jakby życzył sobie tego pro­du­cent. J.K. Shin demen­tuje te pogłoski i podaje, że Galaxy S4 znalazł już ponad 40 mil­ionów nabywców!

Jakiś czas temu w świat poszła plotka, jakoby Sam­sung Galaxy S4 sprzedawał się zde­cy­dowanie poniżej oczeki­wań. Podobno sprzedaje się tak słabo, że Sam­sung myśli o wprowadze­niu jego następcy już w sty­czniu. Teraz te plotki zostały zde­men­towane nie przez nikogo innego, a samego CEO Sam­sunga — J.K. Shina.

Stwierdził on, że Sam­sung Galaxy S4 znalazł od czasu swo­jej pre­miery aż 40 mil­ionów użytkown­ików. Wyniki z pier­wszego i drugiego miesiąca sprzedaży były jed­nakowe i w obu przy­pad­kach poszło w ruch aż po 10 mil­ionów egzemplarzy.

J.K Shin w swo­jej wypowiedzi przed­stawił także prob­lem związany z bate­ri­ami. Podobno Kore­ańczycy są w trak­cie rozmów z pro­du­cen­tami baterii i mają nadzieję, że w przyszłości uda się zmniejszyć ich nagrze­wanie i zlik­wid­ować nieliczne prob­lemy ze zmi­aną ksz­tałtu na wypukły.

Sam­sung z każdą kole­jną gen­er­acją swo­jego flagowego smart­fona pokazuje nam,  że zwięk­sza swoją przewagę na rynku. Miejmy nadzieję, że nie czeka nas monopol stop­u­jący postęp…

Via

 

Ciekawe? Podziel się!