jd-4k-580x349

Wyświ­et­lacze urządzeń mobil­nych cechują się bardzo szy­bkim postępem. Najlepiej to widać w coraz to więk­szych rozdziel­czoś­ci­ach. Japan Dis­play właśnie pokazało światu swoje najnowsze dzieło — panel 12″ o rozdziel­czości 4K.

Wyświ­et­lacze Full HD zado­mow­iły się w topowych smart­fonach już od roku. Tablety posi­adają jeszcze więk­sze rozdziel­czości. Cho­ci­ażby taki Nexus 10 i jego 2560×1600 pik­sele. Mogłoby się wydawać, że już teraz obraz jest ostry niczym żyleta, lecz pro­du­cenci cały czas pokazują nam, że są w stanie stworzyć jeszcze bardziej szczegółowe ekrany. Japan Dis­play, będące wspól­nym przed­sięwz­ię­ciem firm Hitachi, Toshiba i Sony, pokazało właśnie ekran o przekąt­nej 12″ i imponu­jącej rozdziel­czości 3840×2160 pikseli.

Wymi­ary nowego wyświ­et­lacza wynoszą 273,7 x 164,6 x 1,96 mm. Ofer­uje on kąty widzenia powyżej 160 stopni (nie jest to żadne osiąg­nię­cie) i używa tech­nologii LTPS (Low Tem­per­a­ture Poly­Sil­i­con LCD), która poz­woliła na osiąg­nię­cie niskiego zuży­cia energii bez względu nawet na tak dużą rozdzielczość.

Kon­trast ekranu Japan Dis­play wynosi 1000:1, a jego jas­ność to 500 kan­deli. Charak­teryzuje się poborem mocy na poziomie 3600 mW pod­czas korzys­ta­nia w try­bie maksy­mal­nej jas­ności. Z wyłąc­zonym podświ­etle­niem zuży­cie mocy spada dziesięciokrotnie.

Opisy­wany wyświ­et­lacz z pewnoś­cią jest sporym osiąg­nię­ciem tech­no­log­icznym i z pewnoś­cią zostanie wkrótce zas­tosowany w niek­tórych table­tach. Czy to jed­nak wszys­tko, co mają nam do powiedzenia pro­du­cenci elek­tron­iki? Może w przyszłości będą na nas czekały ekrany 8K? Całkiem możliwe, choć oso­biś­cie nie widzę sensu tworzenia aż tak szczegółowego wyświetlacza…

Via

Ciekawe? Podziel się!