Nokia-launches-8332

Ostat­nimi i dla fanów smart­fonów najm­niej intere­su­ją­cymi urządzeni­ami zaprezen­towanymi pod­czas Nokia World były aż trzy nowe komórki z serii Asha. Okazuje się, że dla szuka­ją­cych czegoś taniego i prostego mogą one być strza­łem w dziesiątkę.

Nokia zasza­lała i pod­czas swo­jej wtorkowej imprezy Nokia World zaprezen­towała aż sześć nowych komórek. Aż połowa z nich należy do rodziny Asha.

 

 

Asha 500 to naj­tańszy model z całej trójki. Charak­teryzuje się też najm­niejszym, bo 2,8-calowym wyświ­et­laczem o rozdziel­czości 320x240 pikseli.Posiada aparat 2 Mpix i ma być ofer­owana w wer­sji z poje­dynczym lub pod­wójnym slotem na karty SIM. Została wyce­niona na 69$ czyli nieco ponad 200 zł.

Asha 502 z kolei posi­ada wyświ­et­lacz o przekąt­nej 3″ i — również — rozdziel­czości 320x240 pik­seli. Jej aparat może się pochwalić pię­ciomegapik­selową matrycą i diodą doświ­et­la­jącą LED. Co ciekawe, ten model będzie ofer­owany wyłącznie w odmi­anie Dual-SIM. Jego cena to 89$, czyli równowartość 270 zł.

Najwyższy model, a więc Nokia Asha 503 posi­ada iden­ty­czny ekran co Asha 502, lecz został on pokryty odporną na zarysowa­nia warstwą Gorilla Glass 2. Może się także poszczy­cić obsługą sieci 3G. Aparat to także jed­nos­tka 5 Mpix z LED-em. Asha 503 będzie dostępna zarówno w wer­sji zwykłej, jak i Dual-SIM. Kupimy ją za 99$, a więc dokład­nie 300 zł.

Wszys­tkie powyższe tele­fony będą ofer­owane w kolorze białym, czarnym, zielonym, niebieski, żół­tym i czer­wonym. Oczy­wiś­cie, nie są to wypa­sione raki­ety, lecz powinny okazać się bardzo dobrą propozy­cją dla osób poszuku­ją­cych czegoś prostego i taniego.

 

Ciekawe? Podziel się!