lumiasd

Nokia z miesiąca na miesiąc poprawia swoje wyniki sprzedaży. W trzecim kwartale 2013 roku jej smart­fony Lumia znalazły ponad 8 mil­ionów nabywców.

Wygląda na to, że Nokia odd­ala się od swo­jego kosz­marnego stanu sprzed ponad roku. Powoli, ale cią­gle udaje się jej zwięk­szać ilość sprzedanych smart­fonów i pozwala to pozy­ty­wnie patrzeć na przyszłość firmy.

Według nowo­jorskiej gazety The Wall Street Jour­nal trzeci kwartał okazał się dla Nokii korzystny. W cza­sie od czer­wca do wrześ­nia udało się jej sprzedać nie mniej, niż 8 mil­ionów egzem­plarzy smart­fonów z rodziny Lumia. 

Dla porów­na­nia, w drugim kwartale 2013 roku sprzedała ich 7,4 mil­iony, a w trzecim kwartale ubiegłego roku ten wynik wyniósł zaled­wie 2,9 milionów.

Dla Nokii jest to z pewnoś­cią sukces, lecz porównu­jąc te wyniki do osią­ganych przez Apple czy Sam­sunga są one mało spek­taku­larne. Nokii do czołówki brakuje wiele, a przykła­dem niech będzie to, że iPhone 5C i 5S sprzedały się w 9 mil­ionach sztuk w… jeden weekend.

Przyszłość Nokii mogła by się wydawać bez­pieczna, lecz należy pamię­tać o tym, że w fir­mie może zajść bardzo dużo zmian w związku z prze­ję­ciem jej przez Microsoft. Gigant z Red­mond z urządzeni­ami mobil­nymi nie ma doświad­czenia, więc przyszłość Nokii nie jest wcale taka przesądzona…

Via 

Ciekawe? Podziel się!