mobile-YouTube

 

Urządzenia mobilne stały się bardzo pop­u­larne. Dowo­dem na to jest wiado­mość, że już 40% całego ruchu na YouTube pochodzi właśnie ze smart­fonów i tabletów. 

YouTube to strona inter­ne­towa, której nie trzeba nikomu przed­staw­iać. Ten olbrzym będący jedną z najczęś­ciej odwiedzanych stron w całym Internecie zade­bi­u­tował w 2005 roku i w niesamowicie krótkim cza­sie zyskał gigan­ty­czną pop­u­larność. Także na smart­fonach — ofic­jalna aplikacja pozwala­jąca oglą­dać filmy z tego ser­wisu jest bez prob­lemu dostępna na każdej liczącej się platformie.

Według nowych wyliczeń, aż 40% wszys­t­kich odwiedzin na YouTubie pochodzi ze smart­fonów i tabletów. To świetny wynik i już za parę miesięcy możemy się spodziewać przekroczenia mag­icznego progu 50%. W roku 2012 urządzenia mobilne odpowiadały za 25-procentowy ruch, a dwa lata temu jedynie za 6%. Tak szy­bki postęp robi wrażenie!

Obec­nie YouTube jest ogóln­o­dostępny na każdej plat­formie. Posi­adacze urządzeń z Androi­dem, Win­dows Phone, iOS, Black­berry, Sym­bianem, Badą, Maemo, MeeGo Win­dows Mobile — oni wszyscy (na pewno są jeszcze sys­temy o których zapom­ni­ałem) mogą korzys­tać z dobrodziejstw YouTube’a. Jego dostęp­ność jest na tyle duża, że wkrótce z pewnoś­cią to komórki i tablety będą najpop­u­larniejszym sprzętem służą­cym do wyświ­et­la­nia filmów z tego serwisu.

Via

Ciekawe? Podziel się!