SONY DSC

Dwa dni temu pisal­iśmy o tym, że Microsoft przed­stawił trze­cią aktu­al­iza­cję sys­te­mową dla Win­dows Phone 8. Jeśli chce­cie zobaczyć ją w akcji, zapraszam do obe­jrzenia kilku filmików, które zna­jdziecie w rozwinię­ciu wpisu.

GDR3 nie zaskoczyło nas zupełnie niczym. To jed­nak nie dlat­ego, że nie wnosi nic ciekawego i jest słabe, lecz po prostu infor­ma­cje na jego temat zostały rozpowszech­nione w Internecie już jakiś czas temu. Wszys­tkie pogłoski okazały się prawdziwe i stra­cil­iśmy przez to ele­ment niespodzianki.

Aktu­al­iza­cja GDR3 (Gen­eral Dis­tri­b­u­tion Release 3) przede wszys­tkim zapew­nia kom­paty­bil­ność z czterordzeniowymi pro­ce­so­rami Snap­drag­ona, dzięki czemu nad­chodzące komórki nie będą odb­ie­gać wyda­jnoś­ciowo od naj­moc­niejszych Androidów, jak np. LG G2. Do tego dochodzi wspar­cie dla ekranów FullHD, co dodatkowo uatrak­cyjni kole­jne tele­fony z Win­dows Phone. Na urządzenia wyko­rzys­tu­jące te nowinki nie będziemy musieli długo czekać — pier­wsze z nich zostaną pokazane już 22 października (Nokia Lumia 1520).

Co jed­nak z posi­adaczami wcześniejszych smart­fonów? Oni też będą mogli doświad­czyć paru nowych funkcji. Opisałem je w innym wpisie, więc aby się nie pow­tarzać, odsyłam Was do niego tutaj.

Poniżej umieszczam filmiki, które przed­staw­iają zak­tu­al­i­zowane tele­fony w akcji:
 

 

Ciekawe? Podziel się!