vivo-xplay3s-tease

Ekrany w tele­fonach komórkowych w ciągu dekady zmieniły się nie do poz­na­nia. Początkowo ich mała rozdziel­czość i ilość wyświ­et­lanych kolorów pozwalały jedynie na wyświ­et­lanie pod­sta­wowych danych. Teraz możemy się cieszyć super­ostrym obrazem Full HD o rewela­cyjnej jakości na dotykowych pan­elach. To jed­nak nie wszys­tko, co w tej kwestii można zdzi­ałać. Przykła­dem jest firma Vivo, która zapowiedzi­ała pier­wszy smart­fon z ekranem o rozdziel­czości  2560 x 1440 pikseli.

Za każdym razem, gdy słyszę o zas­tosowa­niu kole­jnego, reko­r­dowo szczegółowego wyświ­et­lacza zas­tanaw­iam się, dokąd to wszys­tko zmierza. Jeszcze niedawno byłem przeko­nany, że rozdziel­czość 480 x 854 pik­seli zapew­nia ide­alną ostrość. Jed­nakże, z biegiem czasu do smart­fonów były wkładane coraz to lep­sze ekrany i sprawa wygląda niezmi­en­nie po dziś dzień. Vivo Xplay 3S pod­niósł właśnie poprzeczkę pod wzglę­dem rozdziel­czości do zawrot­nych 2560 x 1440 pik­seli, które przez pro­du­centa nazy­wane są jako rozdziel­czość 2K. Raczej nie zna­jdzie się na tym świecie ani jedna osoba, której by to nie wystarczało.

Oczy­wiś­cie, wyświ­et­lacz 2K to nie jedyny atut tego chińskiego smart­fona. Charak­tery­zować się ma bardzo dużą mocą obliczeniową, którą zapew­nia Snap­dragon 800. W urządze­niu nie zabraknie też wspar­cia dla łączności WCDMA oraz CDMA2000.

Vivo-Xplay3S-2K-display

Niestety, obecne infor­ma­cje są bardzo okro­jone. Pro­du­cent nie pochwalił się ani iloś­cią pamięci RAM, ani aparatem, ani nawet przekątną ekranu. Możemy się spodziewać, że do ofic­jal­nej pre­miery Vivo Xplay 3S minie jeszcze sporo czasu. Swoją drogą, nie należy się spodziewać, by trafił do sprzedaży w Polsce.

Via

Ciekawe? Podziel się!