g_-_608x405_-_-_48513x20131014172648_0

Microsoft wczo­ra­jszego dnia ofic­jal­nie przed­stawił swoją trze­cią aktu­al­iza­cję dla sys­temu Win­dows Phone 8. Poz­woli ona między innymi na wyświ­et­lanie więk­szej ilości kafelków na ekranie głównym i da wspar­cie dla najnowszych czterordzeniowych procesorów.

Aktu­al­iza­cja GDR3 jest zde­cy­dowanie najbardziej postępową aktu­al­iza­cją w his­torii całego sys­temu Win­dows Phone 8. Wprowadza wiele istot­nych zmian, skierowanych głównie do posi­adaczy nad­chodzą­cych smart­fonów Nokii, które — jeśli doniesienia nie kłamią — zostaną przed­staw­ione równo za tydzień.

Gdyby nie ta aktu­al­iza­cja, moglibyśmy nigdy nie ujrzeć takich urządzeń, jak Lumia 1520. Dlaczego? A to z dwóch względów: dopiero GDR3 poz­woli na wspar­cie dla zarówno czterordzeniowych pro­ce­sorów Snap­drag­ona, jak i dla ekranów Full HD. Win­dows Phone w wer­sji GDR2 lub wcześniejszej posi­ada ograniczenia odnośnie tych dwóch rzeczy, które na szczęś­cie zostaną znie­sione za sprawą nowego update’a.

Phablet_StartScreenProductivity_01_thumb_4FE38B04

Oprócz tego, GDR3 zmienia ekran główny, dzięki czemu będzie możliwe wyświ­et­lanie 6 kol­umn kafelków. Jest to z pewnoś­cią dobre rozwiązanie, które zwięk­szy kom­fort użytkowa­nia zwłaszcza w smart­fonach o dużych przekątnych.

Kole­jnym miłym dodatkiem jest spec­jalny tryb jazdy, dzięki któremu będziemy mogli korzys­tać z tele­fonu jako naw­igacji bez obaw o to, że któryś z naszych zna­jomych postanowi nam przeszkodzić śląc esemesa lub próbu­jąc do nas zadz­wonić — w sumie to dzi­ała nieco jak rozbu­dowany tryb samolotowy.

wp_ss_20130930_0001_5866EA4E

Spośród kole­jnych innowacji możemy doszukać się m.in. nowych ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych, lep­szego udostęp­ni­a­nia treści dla ser­wisów społecznoś­ciowych, blokady autoro­tacji, zarządza­nia dzwonkami, czy też łatwiejszego zamyka­nia aplikacji. Na tych funkc­jach aktu­al­iza­cja GDR3 się nie kończy, a pełną listę zmian może­cie obe­jrzeć na stronie producenta.

Via

Ciekawe? Podziel się!