One-max-for-Sprint-630x545

HTC stworzyło swoją odpowiedź na Galaxy Note’a III. Czy model One Max poradzi sobie z mocną konkurencją?

To, że HTC miało w zanadrzu pow­ięk­szoną odmi­anę swo­jego flagowca, nie jest żad­nym zaskocze­niem — już od dawna w sieci zna­j­dują się fotki przed­staw­ia­jące to urządze­nie. Jed­nakże teraz doczekało się swo­jej ofic­jal­nej premiery.

Jak nietrudno zauważyć, One Max w dużym stop­niu bazuje na mniejszym One. Posi­ada taki sam design obu­dowy, aparat Ultra­pix­els i pro­ce­sor Snap­dragon 600 i 2 GB RAM-u. Jest jed­nak też całkiem sporo rzeczy, które nowego tableto­fona od starszego brata odróżniają.

Przede wszys­tkim, pow­ięk­szony został wyświ­et­lacz. Teraz nie charak­teryzuje się przekątną 4,7″, a aż 5,9″. Różnica jest naprawdę spora. Rozdziel­czość to oczy­wiś­cie to samo Full HD. Więk­szy ekran poz­wolił na zaim­ple­men­towanie więk­szej baterii, tym razem o pojem­ności 3 300 mAh. Jed­nakże, dużo więk­szą nowoś­cią jest czyt­nik linii papi­larnych zna­j­du­jący się pod obiek­ty­wem aparatu. W moim odczu­ciu pasuje tam jak pięść do oka, lecz jego obec­ność może pozy­ty­wnie wpłynąć na funkcjon­al­ność. Szkoda tylko, że nie wygląda on tak dobrze, jak w iPhonie 5S.

htconemax1

Tableto­fon posi­ada Androida w wer­sji 4.3 z nakładką Sense 5.5. W odróżnie­niu do HTC One, w Mak­sie natrafimy na obu­dowę ze zde­j­mowal­nym pan­elem tyl­nym. Dzięki temu znalazło się miejsce na slot na karty micro-SD. Bardzo dobry krok! Dodatkowo trzeba dodać, że na tej samej klapce zna­jdziemy kole­jną różnicę — brak loga Beats Audio. Jest to spowodowane końcem współpracy obu firm i w tym mod­elu nie uświad­czymy pro­gramowego korek­tora dźwiękowego opra­cow­anego przez Beats.

htconemax2

One Max pomimo wielu zalet, powiela najwięk­szy prob­lem poprzed­nika — słaby aparat. W dodatku, przy­dałby się Snap­dragon 800, a brak rysika może den­er­wować byłych posi­adaczy Note’ów. Z tych właśnie powodów przy­puszczam, że One Max best­sellerem się nie stanie.

Via

Ciekawe? Podziel się!