Screen-Shot-2013-10-12-at-1.21.00-PM-650x410

Nexusa 5 i dzi­ała­jącego na nim Androida 4.4 mogliśmy już ujrzeć wielokrot­nie. Teraz jed­nak w Internecie pojawił się mate­riał ukazu­jący ten duet na długim filmiku nagranym w bardzo dobrej jakości.

Google coś słabo poradz­iło sobie z utrzy­maniem Nexusa 5 w tajem­nicy. Jego coraz to kole­jne pojaw­ienia się w sieci stały się na tyle częste, że już teraz — przed pre­mierą — straciłem zain­tere­sowanie tym mod­elem i kole­jne wieści zaczęły mnie nudzić. Trudno jed­nak prze­jść obo­jęt­nie obok takiej zdoby­czy, jaką jest porządny filmik przed­staw­ia­jący w bardzo dogłębny sposób Nexusa 5 z zain­stalowanym Androi­dem 4.4.
  

Niestety, jak to miało miejsce w pozostałych prze­ciekach, również i tutaj trafi­amy na urządze­nie będące we wczes­nej wer­sji roz­wo­jowej. Na tyle wczes­nej, że sys­tem nie nazywa się KitKat, a Key Lime Pie. Build sys­te­mowy musi zatem pochodzić sprzed 4 września.

Tele­fon, który tu widz­imy posi­ada 16 GB pamięci wewnętrznej. Moim zdaniem jest to dużo za mało i liczę, że Google zadba o stworze­nie bardziej pojem­nych wer­sji. Nie­ofic­jalne dane mówią o tym, że na pokładzie zna­jdzie się Snap­dragon 800 o mocy 2,3 GHz, 2 GB pamięci RAM, aparat 8 Mpix i pię­ciocalowy wyświ­et­lacz Full HD. Bate­ria o pojem­ności 2 300 mAh nie prezen­tuje się zbyt okazale i mam wąt­pli­wości, czy czas pracy na cyklu będzie zadowalający.

Via

Ciekawe? Podziel się!