samsung-5-inch-curved-display-youm-prototype

Nowe doniesienia wspom­i­nają, że kole­jny przed­staw­iciel topowej serii Galaxy S może zostać zaprezen­towany już w sty­czniu. Czy to aby nie za szybko?

Sam­sung Galaxy S4 co prawda sprzedaje się rewela­cyjnie i konkurencja pod wzglę­dem sprzedanych egzem­plarzy nie dorasta mu do pięt, lecz Sam­sunga to nie zad­owala. Spec­jal­iści od Sam­sunga liczyli na to, że wynik będzie jeszcze lep­szy. Z tego powodu możemy się spodziewać, że Galaxy S5 nade­jdzie szy­b­ciej, niż moglibyśmy oczekiwać.

Według anon­i­mowego pra­cown­ika Sam­sunga, kore­ańska firma zamierza zaprezen­tować Galaxy S5 już w sty­czniu 2014 roku. Miałoby to dać szansę na popraw­ie­nie sytu­acji finan­sowej (na którą Sam­sung i tak nie narzeka).

O nowym urządze­niu nie wiadomo zbyt wiele. Wstępne pogłoski mówią, że zostanie w nim wyko­rzys­tany 64-bitowy pro­ce­sor wyko­rzys­tu­jący osiem rdzeni jed­nocześnie oraz aparat cyfrowy z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu oraz rozdziel­czoś­cią 13 lub nawet 16 Mpix. Możliwe, że wyko­rzys­tana zostanie także najnowsza nowinka tech­no­log­iczna Sam­sunga, czyli zakrzy­wiony wyświ­et­lacz taki, jak w Galaxy Round.

Jeśli doniesie­nie jest prawdą, w najbliższym cza­sie możemy spodziewać się nade­jś­cia wielu infor­ma­cji, wycieków, fejków itp. na temat nowego flagowca Sam­sunga. Możliwe, że pre­miera Galaxy S5 zbieg­nie się z pre­mierą pier­wszego Sam­sunga z ekskluzy­wnej serii F.

Via

Ciekawe? Podziel się!