x1f

Sony ofic­jal­nie zaprezen­towało swój nowy smart­fon — Xperię Z1 f. Jest to pom­niejs­zony wari­ant znanej już Xperii Z1. Co ciekawe, pomimo mniejszych wymi­arów, specy­fikacja wcale nie uległa pogorszeniu!

Swoje miniaturki więk­szych smart­fonów miało już wielu pro­du­cen­tów, a wśród nich najbardziej wybija się Sam­sung ze swoim Galaxy S4 Mini. Prob­lem w tym, że i ten, i chyba wszys­tkie pozostałe urządzenia tego typu cechują się słab­szymi kom­po­nen­tami od swoich więk­szych prekursorów.

Sony postąpiło inaczej. Zami­ast okra­jać więk­szy model ze wszys­tkiego tego, co było w nim takie intere­su­jące, postanow­iło wyłącznie zmniejszyć wyświ­et­lacz. To tyle — pro­ce­sor, pamięć RAM, czy nawet aparat pozostały bez zmian.

sony-xperia-z1-f-docomo-640x356

Mamy zatem do czynienia z pier­wszym tak moc­nym smart­fonem o tak małym wyświ­et­laczu. Oczy­wiś­cie, dalej nie jest to szczegól­nie mały tele­fon, lecz pamię­ta­jmy, że jest to przed­staw­iciel najwyższej półki. Ciasno upakowane w małej obu­dowie zostały m.in. wyświ­et­lacz 4,3″ o rozdziel­czości 720p, pro­ce­sor Snap­dragon 800, 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci flash oraz bardzo dobry aparat 20,7 Mpix. Niestety, mniejsze wymi­ary wiążą się z koniecznoś­cią zas­tosowa­nia mniejszej baterii — w tym przy­padku 2 300 mAh. Sys­tem oper­a­cyjny to Android 4.2.2 Jelly Bean.

  

Smart­fon w pier­wszej kole­jności pojawi się u najwięk­szego japońskiego oper­a­tora, czyli w NTT DoCoMo w grud­niu. Do innych kra­jów trafi nieco później, acz nie wiadomo kiedy dokładnie.

Via

Ciekawe? Podziel się!