F_003_R-Perspective_1_610x407

Sam­sung Galaxy Round to pier­wszy na świecie smart­fon z wygię­tym wyświ­et­laczem. Został on właśnie zaprezen­towany ofic­jal­nie. Jak widać, wdroże­nie tej tech­nologii poszło szy­b­ciej, niż mogliśmy się tego spodziewać.

Całkiem niedawno mogliśmy usłyszeć, że LG planuje wprowadze­nie na rynek smart­fonów o wygię­tym wyświ­et­laczu. Jed­nakże, nad taką samą tech­nologią już od paru ład­nych lat pra­cował Sam­sung i to właśnie on ubiegł go w stworze­niu pier­wszego urządzenia korzys­ta­jącego z takiej technologii.

No właśnie — to, co jako pier­wsze rzuca się w oczy, to to, że Galaxy Round posi­ada całkiem fan­tazyjny ksz­tałt — jest bowiem wklęsły, patrząc od strony ekranu. Oczy­wiś­cie, możemy się cieszyć, że jest to jakieś osiąg­nię­cie tech­no­log­iczne, lecz co to tak właś­ci­wie daje nam? Sam­sung zad­bał o dodanie kilku funkcji akty­wowanych poprzez przechyle­nie urządzenia, a ksz­tałt może sprawić, że nosze­nie Rounda w kieszeni stanie się wygod­niejsze. Boję się tylko, czy pisanie długich wiado­mości nie okaże się mniej przyjemne.

Sprzę­towo mamy do czynienia z czymś bardzo zbliżonym do Note’a III. W Galaxy Roundzie zna­jdziemy pro­ce­sor Snap­dragon 800 2,3 GHz, ekran AMOLED 5,7″ o rozdziel­czości Full HD, 3 GB pamięci RAM, aparat 13 Mpix, Android 4.3 i baterię o pojem­ności 2300 mAh.Samsung-Galaxy-Round-angles

Podobieństw do Galaxy Note’a III możemy doszukać się także w wyglądzie — oba urządzenia cechuje zbliżony design, a ich tyły zdobi plas­tik o fak­turze imi­tu­jącej skórę.

Co myśli­cie o Galaxy Roundzie? Moim zdaniem wygięty wyświ­et­lacz to intere­su­jący pomysł, lecz nie został w tym przy­padku wyko­rzys­tany tak, jak mógłby. Może LG będzie miało inną, lep­szą wizję?

 

Ciekawe? Podziel się!